Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnost povodom političkih imenovanja nosilaca javnih funkcijaInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, postupajući po žalbi D.J. iz Banjaluke, razmatrala je pitanje imenovanja rukovodilaca javnih preduzeća, ustanova i organa, koji se na javne pozicije imenuju...

Opširnije
Regionalna konferencija 2018

Borba protiv diskriminacije, u fokusu konferencije sutra u SarajevuInstitucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH, Ureda Vijeća Evrope u BiH i Misije OSCE-a u BiH, organizuje regionalnu konferenciju...

Opširnije
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Općinski sud u Banovićima i Kantonalni sud u Tuzli postupio po preporuci OmbudsmenaOmbudsmeni Bosne i Hercegovine u predmetu žalbe M.I., koja je kod institucije Ombudsmena registrirana pod brojem Ž-SA-05-962/15 su izdali preporuke Općinskom sudu u Banovićima (preporuka broj P-240/15...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnostPovodom medijskih natpisa u vezi posjete ombudsmenki dr. Jasminke Džumhur i Nives Jukić banjalučkom muftiji Osmanu Kozliću i banjalučkom biskupu Franji Komarici želimo informirati javnost...

Opširnije
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnostOmbudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimili su dana 16.01.2018. godine žalbu Predstavnika roditelja djece koja pohađaju osnovne škole Liplje, Snagovo, Divič, Kamenica, Kula Grad i Križevići...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Realizovana preporuka Ombudsmena Bosne i Hercegovine upućena Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije ZapadnohercegovačkeOmbudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine odlučili su, nakon što je Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine Nives Jukić, održala sastanke sa Ministricom obrazovanja, znanosti, kulture i...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice