Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


NPM, ilustracija

Svjetski dan UN za podršku žrtvama torturePovodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, koji se širom svijeta obilježava 26. juna, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglašavaju značaj i važnost ostvarivanja prava žrtava...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izdali preporuku u cilju osiguranja kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetomOmbudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratio se direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine...

Opširnije
Inkluzija djece, ilustracija

Preporuka Trećoj osnovnoj školi Brčko-postupiti u najboljem interesu djeteta sa Downovim sindromomInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je godine žalbu Anić Jakova, zastupanog po Udruženju „Vaša prava Bosne i Hercegovine“...

Opširnije
Sudovi, ilustracija

Realizirana preporuka Ombudsmena BiH upućena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Apelacionom sudu Brčko distrikta BiHInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine postupala je po žalbi Bošnjaković Srećka, Lucić Ivice i Popović Dragoslava koja se odnosi na nepostupanje...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Presuda Okružnog suda u DobojuPodnositeljica žalbe, Cvijanoviić Borka iz Doboja je u žalbi broj: Ž-BL-04-176/16 zaprimljenoj dana 18.03.2016.godine, navela je da je izložena neodgovornom i nečasnom...

Opširnije
Jezici, ilustracija

Ombudsmeni objavili Specijalni izvještaj o upotrebi službenog jezika i pisma u Bosni i HercegoviniOmbudsmeni Bosne i Hercegovine na osnovu zaprimljenih žalbi građana, ali i po službenoj dužnosti, pokrenuli su istražni postupak...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice