Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Poligraf, ilustracija

Zloupotreba poligrafa predstavlja povredu prava radnikaPovodom medijskih natpisa da je više od stotinu radnika preduzeća "Boksit", "Mileks" i firmi koje su podizvođači radova u rudniku boksita podvrgnuto poligrafskom testiranju od strane...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Univerzitetu u Tuzli-jednako postupanje prema svim uposlenicima Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu Borisa Krešića iz Živinica, koja se odnosi na povredu prava iz radno-pravnog odnosa a zbog neudovoljavanja...

Opširnije
NPM, ilustracija

Svjetski dan UN za podršku žrtvama torturePovodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, koji se širom svijeta obilježava 26. juna, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglašavaju značaj i važnost ostvarivanja prava žrtava...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izdali preporuku u cilju osiguranja kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetomOmbudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratio se direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine...

Opširnije
Inkluzija djece, ilustracija

Preporuka Trećoj osnovnoj školi Brčko-postupiti u najboljem interesu djeteta sa Downovim sindromomInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je godine žalbu Anić Jakova, zastupanog po Udruženju „Vaša prava Bosne i Hercegovine“...

Opširnije
Sudovi, ilustracija

Realizirana preporuka Ombudsmena BiH upućena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Apelacionom sudu Brčko distrikta BiHInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine postupala je po žalbi Bošnjaković Srećka, Lucić Ivice i Popović Dragoslava koja se odnosi na nepostupanje...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen Nives Jukć u posjeti Direkciji za Evropske integracije Bosne i Hercegovine

Ombudsmen Nives Jukć na radnom sastanku sa Anne-Christine Eriksson regionalnom predstavnicom UNHCR-a

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Ljubinko Mitrović na Kick-Off konferenciji „Mediji za ljudska prava“

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Okruglom stolu „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Pomoćnica ombudsmena Emina Halilović na Međunarodnoj konferenciji „Autentičnost nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini“

Studijska posjeta predstavnika institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vijeću Evrope u Strazburu

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice