Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 26.06.2017

Svjetski dan UN za podršku žrtvama torture

NPM, ilustracijaNPM, ilustracija

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, koji se širom svijeta obilježava 26. juna, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglašavaju značaj i važnost ostvarivanja prava žrtava torture, ali i potrebu uspostave preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini koji će vršiti posjete ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, a s ciljem prevencije torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (Opcioni protokol, član 3). Ombudsmeni podsjećaju da je Bosna i Hercegovina još u oktobru 2008. godine ratifikovala Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, donesen od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 2002. godine kojim je predviđena obaveza za sve države potpisnice da uspostave ili odrede jedno ili više tijela na nacionalnom nivou tj. uspostave preventivne mehanizme koji će vršiti posjete ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, a s ciljem prevencije torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (Opcioni protokol, član 3).

Naime, upravo cilj djelovanja preventivnog mehanizma je da kontinuiranim posjetama u ustanovama za zadržavanje lica lišenih slobode (npr. zatvori, policijske stanice, psihijatrijske bolnice, psihijatrijska odjeljenja u općim bolnicama, kliničkim centrima, ustanove socijalne zaštite, centri za azil) djeluje preventivno i spriječi torturu, redovno provjerava tretman lica lišenih slobode, daje preporuke nadležnim organima s ciljem poboljšanja tretmana i položaja lica lišenih slobode i da se spriječe tortura, surovi, neljudski ili ponižavajući postupci i kažnjavanje, uzimajući u obzir relevantne norme Ujedinjenih nacija, te podnosi prijedloge i daje mišljenja u vezi s važećim ili predloženim zakonima (Opcioni protokol, član 19).

Bez obzira na značaj uspostave preventivnog mehanizma i činjenicu da su organi vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih šest godina poduzimali određene mjere i aktivnosti radi njegovog formiranja, Ombudsmeni su posebno zabrinuti činjenicom da on do danas nije uspostavljen. Naime do danas nije usvojena zakonska odredba koja bi omogućila Ombudsmenima uspostavu preventivnog mehanizma u okviru ove Institucije.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice