Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Saopštenje za javnost | 05.07.2017

Preporuka Univerzitetu u Tuzli-jednako postupanje prema svim uposlenicima

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu Borisa Krešića iz Živinica, koja se odnosi na povredu prava iz radno-pravnog odnosa a zbog neudovoljavanja usmenom zahtjevu za odobrenje jednog dana plaćenog odsustva u svrhu korištena vjerskih i tradicijskih potreba žalitelja.

U žalbi se ukazuje da Univerzitet u Tuzli ima različita postupanja vezano za ostvarivanje prava na korištenje plaćenog odsustva s posla, odnosno, prava vezana za korištenje vjerskih odnosno tradicijskih potreba prilikom ostvarivanja istih, odnosno da pripadnici islamske vjeroispovijesti, bez izuzetka, koriste pravo na plaćeno odsustvo i da se o tome vode evidencije u šiht listi, odnosno da se za zadovoljavanje vjerskih potreba za Bajram ne podnose pismeni zahtjevi niti sačinjava rješenje o plaćenom odsustvu sa rada, a da on pripadnik drugoj vjeroispovijedi je u obvezi podnijeti pismeni zahtjev za svoje vjerske i tradicijske potrebe o čemu mu se sačinjava i rješenje.

Nakon pokrenute istrage od strane Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i provedenog postupka u predmetu žalbe a sukladno Zakonu o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i svojim ovlaštenjima Ombudsmani za ljudska prava izdali su preporuku broj P-131/17 Univerzitetu u Tuzli da postupa u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, te svakom uposleniku dostavi rješenje o plaćenom odsustvu radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba bez ikakvih razlika

U toku je praćenje realizacije preporuke P-131/17

Link na preporukuAktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice