Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 05.07.2017

Preporuka Univerzitetu u Tuzli-jednako postupanje prema svim uposlenicima

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu Borisa Krešića iz Živinica, koja se odnosi na povredu prava iz radno-pravnog odnosa a zbog neudovoljavanja usmenom zahtjevu za odobrenje jednog dana plaćenog odsustva u svrhu korištena vjerskih i tradicijskih potreba žalitelja.

U žalbi se ukazuje da Univerzitet u Tuzli ima različita postupanja vezano za ostvarivanje prava na korištenje plaćenog odsustva s posla, odnosno, prava vezana za korištenje vjerskih odnosno tradicijskih potreba prilikom ostvarivanja istih, odnosno da pripadnici islamske vjeroispovijesti, bez izuzetka, koriste pravo na plaćeno odsustvo i da se o tome vode evidencije u šiht listi, odnosno da se za zadovoljavanje vjerskih potreba za Bajram ne podnose pismeni zahtjevi niti sačinjava rješenje o plaćenom odsustvu sa rada, a da on pripadnik drugoj vjeroispovijedi je u obvezi podnijeti pismeni zahtjev za svoje vjerske i tradicijske potrebe o čemu mu se sačinjava i rješenje.

Nakon pokrenute istrage od strane Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i provedenog postupka u predmetu žalbe a sukladno Zakonu o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i svojim ovlaštenjima Ombudsmani za ljudska prava izdali su preporuku broj P-131/17 Univerzitetu u Tuzli da postupa u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, te svakom uposleniku dostavi rješenje o plaćenom odsustvu radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba bez ikakvih razlika

U toku je praćenje realizacije preporuke P-131/17

Link na preporukuVažni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvovao sjednicama odbora Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur gost predavač na HIA BiH programu

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvovao na XVII Savjetovanju iz krivičnopravne oblasti u Neumu

Ombudsmenka Nives Jukić na sjednici Upravnog odbora Udruženja oboljelih od melanoma Federacije Bosne i Hercegovine

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice