Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Aktivnosti Ombudsmena | 12.09.2017

Ombudsmeni pozdravili ugradnju lifta za osobe s invaliditetom u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske

Lift za osobe s invaliditetom u zgradi Narodne skupštine Republike SrpskeLift za osobe s invaliditetom u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazuju na važnost uvažavanja preporuke Ombudsmena od strane Narodne skupštine Republike Srpske u vezi s ugradnjom lifta za osobe sa invaliditetom čime je ovim osobama omogućeno nesmetano kretanje unutar cijelog objekta Narodne skupštine Republike Srpske, te podsjećaju ostala zakonodavna tijela na obaveze iz preporuka koje su Ombudsmeni uputili u okviru Specijalnog izvještaja pod nazivom „Pristupačnost radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini osobama sa invaliditetom“.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve zakonodavne organe da o daljem napretku u oblasti pristupačnosti osobama sa invaliditetom i uklanjanja arhitektonskih barijera obavijeste instituciju Ombudsmena posebno imajući u vidu da je rok od šest mjeseci od dana dostavljanja Izvještaja u decembru 2016. godine već istekao.

Ombudsmeni su uvjereni da je samo saradnjom i uzajamnim poštovanjem i uvažavanjem moguće ostvariti cilj, a to je vladavina prava i ostvarenje prava svih građana, posebno ranjivih kategorija stanovništva.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur učestvuju na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o slobodi, bezbjednosti i pravu na privatnost

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na radionici "Individualne i društvene posljedice neizvjesnog gubitka - Podrška fakultetima i istraživanjima u Bosni i Hercegovini"

Ombudsmen Nives Jukić učestvuje na Regionalnom sastanku Evropske mreže Ombudspersona za djecu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa direktorom Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i savjetnikom u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini

Delegacija koju predvode tri Ombudsmena Bosne i Hercegovine razmjeniće iskustva o radu s predstavnicima Zaštitnika ljudskih prava Armenije

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić u posjeti osnovnim školama u Kiseljaku

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice