Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Aktivnosti Ombudsmena | 08.11.2017

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa direktorom Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i savjetnikom u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dana 7.11.2017. godine u prostorijama Područnog ureda institucije Ombudsmena u Sarajevu održan je sastanak ombudsmenke Bosne i Hercegovine dr. Jasminke Džumhur i direktora Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu dr. Ahmada Shadinova i savjetnika u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini Elnur A. Guliyev-a.

Sastanak je organiziran sa ciljem razmjene iskustava vezanih za zaštitu i promociju ljudskih prava, te mogućim vidovima saradnje Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i diplomatskog predstavništva Azerbejdžana i Institucije Ombdsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Dr. Ahmad Shadinov je iskazao spremnost i volju za uspostavu saradnje sa institucijom Ombudsmena, te naglasio važnost razmjene iskustava na polju ljudskih prava.

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur je također, izrazila otvorenost za saradnju, te pozvala predstavnike Instituta i diplomatskog predstavništva da pisanim putem iskažu pravac u kojem bi se saradnja između institucija mogla uspostaviti.

Također, gosti su upoznati i sa konferencijom koju organizira institucija Ombudsmena, a koja bi se trebala održati u februaru, te je dogovoreno da će im biti poslan poziv za učešće na konferenciji.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Okrugli sto na temu „Saradnja sa Ombudsmenim za ljudska prava Bosne i Hercegovine, implementacija preporuka i koordinacija aktivnosti“ i Obuka na temu diskriminacije

Ombudsmeni na sastanku s predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini u posjeti Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na konferenciji u povodu Međunarodnog dana djeteta

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur učestvuju na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o slobodi, bezbjednosti i pravu na privatnost

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na radionici "Individualne i društvene posljedice neizvjesnog gubitka - Podrška fakultetima i istraživanjima u Bosni i Hercegovini"

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice