Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 08.11.2017

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa direktorom Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i savjetnikom u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dana 7.11.2017. godine u prostorijama Područnog ureda institucije Ombudsmena u Sarajevu održan je sastanak ombudsmenke Bosne i Hercegovine dr. Jasminke Džumhur i direktora Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu dr. Ahmada Shadinova i savjetnika u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini Elnur A. Guliyev-a.

Sastanak je organiziran sa ciljem razmjene iskustava vezanih za zaštitu i promociju ljudskih prava, te mogućim vidovima saradnje Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i diplomatskog predstavništva Azerbejdžana i Institucije Ombdsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Dr. Ahmad Shadinov je iskazao spremnost i volju za uspostavu saradnje sa institucijom Ombudsmena, te naglasio važnost razmjene iskustava na polju ljudskih prava.

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur je također, izrazila otvorenost za saradnju, te pozvala predstavnike Instituta i diplomatskog predstavništva da pisanim putem iskažu pravac u kojem bi se saradnja između institucija mogla uspostaviti.

Također, gosti su upoznati i sa konferencijom koju organizira institucija Ombudsmena, a koja bi se trebala održati u februaru, te je dogovoreno da će im biti poslan poziv za učešće na konferenciji.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur posjetila KPZ Sarajevo

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović učestvuje u radu Kopaoničke škole prirodnog prava

Ombudsmenka Nives Jukić na Konferenciji u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na godišnjim konsultacijama za provedbu Programskog dokumenta UNFPA za Bosnu i Hercegovinu za 2015-2020

Sastanak ombudsmenke Nives Jukić s direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova Bosne Hercegovine

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice