Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > Kontakti

Kontakti

ombudsmeni

Ko nam se i kako može obratiti?

Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH može se obratiti svako fizičko i pravno lice koje ima legitiman interes, bez obzira na državljanstvo, rasu, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost. Žalba upućena Instituciji neće prouzročiti nikakve krivične, disciplinske ili bilo kakve druge sankcije po njenog podnosioca.

Žalba se izjavljuje pismeno, putem pošte, fax-a, e-mail-a ili ličnim dostavljanjem. U žalbi treba iznijeti kraći opis događaja, činjenica ili odluka koji su doveli do podnošenja žalbe. Žalba mora biti potpisana od osobe koja žalbu izjavljuje, ili ovlaštenog opunomoćenika. Uz žalbu je poželjno priložiti fotokopije dokumentacije koja je relevantna, ukoliko ista postoji.

Institucija može odbiti da razmatra anonimne žalbe za koje smatra da su zlonamjerne, neosnovane, u kojima nema žalbe, koje nanose štetu trećim licima ili koje su Instituciji predočena izvan roka od 12 mjeseci nakon pojave događaja, činjenica ili odluka na koje se lice žali.

Naše lokacije

Banja Luka
Sjedište Institucije
Akademika Jovana Surutke br.13
78000 Banja Luka,Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 51 303 992
bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Sarajevo
Područni ured
Dubrovačka br.6
71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 666 006
Fax: +387 33 666 007
sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Mostar
Područni ured
Kneza Višeslava b.b.
88000 Mostar,Bosna i Hercegovina
Tel:+387 36 334 248
Fax:+387 36 334 249
mo.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Brčko
Područni ured
Trg mladih br.8/1
76100 Brčko,Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 49 217 347
br.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Livno
Terenski ured
Gabrijela Jurkića bb
80100 Livno,Bosna i Hercegovina
Tel:+387 34 201 911
Fax:+387 34 203 237
li.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Banja Luka

Sarajevo

Mostar

Brcko

Livno

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice