Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > Контакти

Контакти

ombudsmeni

Ко нам се и како може обратити?

Институцији омбудсмена за људска права БиХ може се обратити свако физичко и правно лице које има легитиман интерес, без обзира на држављанство, расу, пол, вјерску и националну припадност. Жалба упућена Институцији неће проузроковати никакве кривичне, дисциплинске или било какве друге санкције по њеног подносиоца.

Жалба се изјављује писмено, путем поште, факса, e-mail-а или личним достављањем. У жалби треба изнијети краћи опис догађаја, чињеница или одлука који су довели до подношења жалбе. Жалба мора бити потписана од особе која жалбу изјављује, или овлаштеног опуномоћеника. Уз жалбу је пожељно приложити фотокопије документације која је релевантна, уколико иста постоји.

Институција може одбити да разматра анонимне жалбе за које сматра да су злонамјерне, неосноване, у којима нема жалбе, које наносе штету трећим лицима или које су Институцији предочена изван рока од 12 мјесеци након појаве догађаја, чињеница или одлука на које се лице жали.

Наше локације

Бања Лука
Сједиште Институције
Академика Јована Сурутке бр.13
78000 Бања Лука,Босна и Херцеговина
Тел/Факс: +387 51 303 992
bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Сарајево
Подручна канцеларија
Дибровачка бр.6
71000 Сарајево,Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 666 006
Факс: +387 33 666 007
sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Мостар
Подручна канцеларија
Кнеза Вишеслава б.б.
88000 Мостар,Босна и Херцеговина
Тел:+387 36 334 248
Факс:+387 36 334 249
mo.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Брчко
Подручна канцеларија
Трг младих бр.8/1
76100 Брчко,Босна и Херцеговина
Тел/Факс: +387 49 217 347
br.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Ливно
Теренска канцеларија
Габријела Јуркића бб
80100 Ливно,Босна и Херцеговина
Тел:+387 34 201 911
Факс:+387 34 203 237
li.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Banja Luka

Sarajevo

Mostar

Brcko

Livno

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице