Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > Одјељења > Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине прима жалбе и ex officio покреће истраге у случајевима када утврди кршење и проблеме у остваривању права проистеклих из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Међународне конвенције о уклањању свих облика расне дискриминације, Конвенције о уклањању свих облика дискриминације у односу на жене, Оквирне Конвенција за заштиту националних мањина, а посебно у случајевима када утврди било какав облик дискриминације заснован на раси, боји, полу, језику, политичком или каквом другом мишљењу, националном или социјалном поријеклу, имовинском стању;

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације:

 • Заприма појединачне и групне пријаве у вези са дискриминацијом;
 • Пружа помоћ особама и групама особа које су поднијеле пријаву због дискриминације при покретању судског поступка;
 • Подузима радње испитивања појединачних пријава до покретања судског спора;
 • Уз пристанак странака проводи поступак мирења уз могућност склапања нагодбе;
 • Прикупља и анализира статистичке податаке о случајевима дискриминације;
 • Подноси годишњи, а по потреби и ванредни извјештај о појавама дискриминације домовима Парламентарне скупштине БиХ;
 • Упозорава јавност на појаве дискриминације;
 • Проводи истраживања у подручју дискриминације;
 • Даје мишљења и препоруке Вијећу министара БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у циљу спрјечавања и сузбијања дискриминације, те предлаже одговарајућа законска и друга рјешења;
 • Анализира и указује на кључне узроке нефункционисања структура власти код доношења одлука које се тичу дискриминације;
 • Уклања препреке за досљедну примјену међународних конвенција ратификованих од стране БиХ;
 • Има усмјереност на глобално дјеловање у циљу стварања законских претпоставки за остварење права прецизираних у међународним споразумима;
 • Са посебном пажњом дјелује на превенцији дискриминације;
 • Сарађује са организацијама цивилног друштва које се баве заштитом и промовисањем људских права, и организацијама које се баве заштитом права група изложених високом ризику дискриминације;
 • Подржава активности медијског промовисања принципа недскриминације декларисаних у међународним ковенцијама.

Шеф одјељења/помоћник Омбудсмена БиХ
Предраг Раосављевић

Стручна савјетница
Хајрија Аџамија

Стручна савјетница
Вања Бурић

Стручна савјетница
Фатима Рачић

Стручна сарадница
Мирјана Штулић


Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Тематски документи

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине © 2024  |  Мапа странице