Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > Одјељења > Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине прима жалбе и ex officio покреће истраге у случајевима када утврди кршење и проблеме у остваривању права проистеклих из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Међународне конвенције о уклањању свих облика расне дискриминације, Конвенције о уклањању свих облика дискриминације у односу на жене, Оквирне Конвенција за заштиту националних мањина, а посебно у случајевима када утврди било какав облик дискриминације заснован на раси, боји, полу, језику, политичком или каквом другом мишљењу, националном или социјалном поријеклу, имовинском стању;

Одјељење за елиминацију свих облика дискриминације:

 • Заприма појединачне и групне пријаве у вези са дискриминацијом;
 • Пружа помоћ особама и групама особа које су поднијеле пријаву због дискриминације при покретању судског поступка;
 • Подузима радње испитивања појединачних пријава до покретања судског спора;
 • Уз пристанак странака проводи поступак мирења уз могућност склапања нагодбе;
 • Прикупља и анализира статистичке податаке о случајевима дискриминације;
 • Подноси годишњи, а по потреби и ванредни извјештај о појавама дискриминације домовима Парламентарне скупштине БиХ;
 • Упозорава јавност на појаве дискриминације;
 • Проводи истраживања у подручју дискриминације;
 • Даје мишљења и препоруке Вијећу министара БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у циљу спрјечавања и сузбијања дискриминације, те предлаже одговарајућа законска и друга рјешења;
 • Анализира и указује на кључне узроке нефункционисања структура власти код доношења одлука које се тичу дискриминације;
 • Уклања препреке за досљедну примјену међународних конвенција ратификованих од стране БиХ;
 • Има усмјереност на глобално дјеловање у циљу стварања законских претпоставки за остварење права прецизираних у међународним споразумима;
 • Са посебном пажњом дјелује на превенцији дискриминације;
 • Сарађује са организацијама цивилног друштва које се баве заштитом и промовисањем људских права, и организацијама које се баве заштитом права група изложених високом ризику дискриминације;
 • Подржава активности медијског промовисања принципа недскриминације декларисаних у међународним ковенцијама.

Шеф одјељења/помоћник Омбудсмена БиХ
Предраг Раосављевић

Стручна савјетница
Хајрија Аџамија

Стручна савјетница
Вања БурићВажни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Наставак и јачање сарадње Омбудсмeна Босне и Херцеговине и Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Омбудсмени Босне и Херцеговине на тематској сједници Заједничке комисије за људска права ПСБиХ "Људска права жена у Босни и Херцеговини"

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на сједници Одбора за енергетику, рударство и индустрију Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Омбудсмени Босне и Херцеговине одржали радни састанак са господином Сашом Јанковићем

Омбудсменка др Јасминка Џумхур разговарала са министрицом правде Кантона Сарајево Лејлом Брчић

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на састанку Управног одбора пројекта „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини“

Архива активности


Тематски документи

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине © 2021  |  Мапа странице