Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > Одјељења > Одјељење за финансијске, опште, правно-нормативне, кадровске послове и ИТ

Одјељење за финансијске, опште, правно-нормативне, кадровске послове и ИТ

Служба за финансијске и Одјељење за опште, правне, нормативне и кадровске послове институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине израђују приједлоге нормативних аката Институције Омбудсмена БиХ; израђују појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности из радног односа упосленика Институције Омбудсмена БиХ и других уговорних односа са трећим особама; воде персоналну документацију упосленика; припремају приједлог буџетских средстава потребних за рад Институције; састављају извјештаје и анализе финансијског пословања Институције; прате реализацију финансијских планова; врше израду периодичних и завршних рачуна; припремају и воде књиговодствена документа за књижење и врше упис у пословне књиге; врше интерну ревизију финансијског пословања; воде евиденције о донаторским, поклоњеним и на други начин добијеним финансијским средствима; састављају благајничке извјештаје; врше пријављивање и одјављивање упосленика Институције код надлежних органа за пензијско и инвалидско осигурање; врше набаву основних средстава, канцеларијског и другог материјала потребног за рад Институције сходно одредбама Закону о јавним набавкама; старају се о одржавању, поправци и сервисирању основних средстава; старају се о благовременом извршавању обавеза које произилазе из уговора о закупу пословних просторија; врше исплате накнада за службена путовања и других накнада, обављају послове архивирања документације, те врше и друге послове из своје надлежности и по налогу Омбудсмена БиХ.

Одјељење за информационе технологије као засебно одјељење које брине се информационој инфраструктури Институције и о свим осталим аспектима IT области (одржавање хардвера и софтвера, техничка подршка упосленицима итд.).


Служба за финансијске послове:

Шефица службе за финансијско рачуноводствене послове
Елма Обхођаш

Шефица финансија – Одјељење Бања Лука
Нада Јосиповић

Шефица набавке
Гордана БијелићОдјељење за опште, правне, нормативне и кадровске послове

Шеф одјељења
-

Стручна савјетница за опште, правне, нормативне и кадровске послове
Ангелина Кос

Стручна савјетница за послове евиденције
Азра Филиповић

Стручна сарадница за базу података и архиву
Амина Капетановић

Референти за пријем и отпрему поште
Јасмин Брачуљ-Јукић и Амела Ђермановић

Рецепционери/радници на обезбјеђењу
Бојан Пентек, Мирослав Мудринић и Јосип Матошевић

Референтица за административно-техничке послове
Лидија Михајловић

Спремачица/Кафе кухарица
Емануела ГајићОдјељење за информацијске технологије (IT)

Шеф IT одјељења
Драган Перић

Референт за IT
Мирнес Курић

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Наставак и јачање сарадње Омбудсмeна Босне и Херцеговине и Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Омбудсмени Босне и Херцеговине на тематској сједници Заједничке комисије за људска права ПСБиХ "Људска права жена у Босни и Херцеговини"

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на сједници Одбора за енергетику, рударство и индустрију Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Омбудсмени Босне и Херцеговине одржали радни састанак са господином Сашом Јанковићем

Омбудсменка др Јасминка Џумхур разговарала са министрицом правде Кантона Сарајево Лејлом Брчић

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на састанку Управног одбора пројекта „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини“

Архива активности


Тематски документи

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2021    |    Мапа странице