Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > Одјељења > Одјељење за финансијске, опште, правно-нормативне, кадровске послове и ИТ

Одјељење за финансијске, опште, правно-нормативне, кадровске послове и ИТ

Служба за финансијске и Одјељење за опште, правне, нормативне и кадровске послове институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине израђују приједлоге нормативних аката Институције Омбудсмена БиХ; израђују појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности из радног односа упосленика Институције Омбудсмена БиХ и других уговорних односа са трећим особама; воде персоналну документацију упосленика; припремају приједлог буџетских средстава потребних за рад Институције; састављају извјештаје и анализе финансијског пословања Институције; прате реализацију финансијских планова; врше израду периодичних и завршних рачуна; припремају и воде књиговодствена документа за књижење и врше упис у пословне књиге; врше интерну ревизију финансијског пословања; воде евиденције о донаторским, поклоњеним и на други начин добијеним финансијским средствима; састављају благајничке извјештаје; врше пријављивање и одјављивање упосленика Институције код надлежних органа за пензијско и инвалидско осигурање; врше набаву основних средстава, канцеларијског и другог материјала потребног за рад Институције сходно одредбама Закону о јавним набавкама; старају се о одржавању, поправци и сервисирању основних средстава; старају се о благовременом извршавању обавеза које произилазе из уговора о закупу пословних просторија; врше исплате накнада за службена путовања и других накнада, обављају послове архивирања документације, те врше и друге послове из своје надлежности и по налогу Омбудсмена БиХ.

Одјељење за информационе технологије као засебно одјељење које брине се информационој инфраструктури Институције и о свим осталим аспектима IT области (одржавање хардвера и софтвера, техничка подршка упосленицима итд.).


Служба за финансијске послове:

Шефица службе за финансијско рачуноводствене послове
Елма Обхођаш

Шефица финансија – Одјељење Бања Лука
Сања Нежић

Шефица набавке
Гордана Бијелић

Референт за финансијско - материјалне послове и послове благајне
Свјетлана ШодоловићОдјељење за опште, правне, нормативне и кадровске послове

Шеф одјељења
-

Стручна савјетница за опште, правне, нормативне и кадровске послове
Ангелина Кос

Стручна савјетница за послове евиденције
Азра Филиповић

Стручна сарадница за базу података и архиву
Амина Капетановић

Референти за пријем и отпрему поште
Бојан Пентек, Теја Ловрић и Амела Ђермановић

Рецепционери/радници на обезбјеђењу
Мирослав Мудринић

Референтица за административно-техничке послове
Лидија Михајловић

Спремачица/Кафе кухарица
Емануела Гајић и Едина РизвановићОдјељење за информацијске технологије (IT)

Шеф IT одјељења
Драган Перић

Референт за IT
Мирнес Курић

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмени на сједници Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ

Омбудсмен др Невенко Врањеш у посјети КПЗ Бања Лука

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на обиљежавању Дана сјећања у Сребреници

Омбудсменке др Јасминка Џумхур и Нивес Јукић на догађају посвећеном безбједности новинара

Омбудсменка Нивес Јукић на пријему у Амбасади САД поводом Дана независности

Омбудсмени др Јасминка Џумхур и др Невенко Врањеш у Стразбуру на конференцији о рјешавању проблема расизма и расне дискриминације

Архива активности


Тематски документи

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице