Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation Links

Слобода приступа информацијама

Слобода приступа информацијама је conditio sine qua non демократског процеса и представља уставну категорију која се појављује као самостално право, односно као саставни дио права на слободно изражавање утврђено чланом 10. ЕКЉП-а. Ово право је основно демократско право грађана и веома важно средство у обезбјеђивању владавине права и доброг управљања. Приступ информацијама омогућава грађанима контролу својих изабраних представника и штити од злоупотребе, али такође омогућава партиципацију грађана у одређивању приоритета власти и веже се за концепт добре владе, што подразумијева отворену владу која функционише на принципима ефикасности, транспарентности и законитости. С циљем обезбјеђивања остваривања концепта добре владе, владине институције су обавезне да обезбиједе јавност свог рада на начин да благовремено и опширно информишу јавност о својим активностима, одговоре на потребе грађана, обезбиједе приступачност и транспарентност. Право на приступ информацијама укључује приступ корисника информацијама, односно доступност информација, те право на даље ширење доступних информација. Оно што се посебно мора истаћи је да право на приступ информацијама није “против” власти, већ за “грађане” и за “власт”. Слобода приступа информацијама је као таква прописано у бројним међународним документима, укључујући: Универзалну декларацију о људским правима Уједињених нација (члан 19); Пакт о грађанским и политичким правима Уједињених нација (члан 19); Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (члан 10); Препоруке Савјета Европе; Архуску конвенцију и др.

Босна и Херцеговина, као демократска земља која тежи ка чланству у Европској унији, прва је држава у региону која је 2000. године добила Закон о слободи приступа информацијама (ЗоСПИ), прво на државном нивоу, а затим 2001. године и у оба ентитета. Према наведеним законима, Институција омбудсмена ће обављати своје функције у складу са својим мандатом и одговорностима, како је то утврђено чланом II, став 1. Устава БиХ и Анексом 6 Општег оквирног споразума за миру БиХ, као и у складу са свим касније донесеним прописима, којима се регулишу њена надлежност и одговорности. У обављању своје функције, Институција омбудсмена може између осталог: разматрати сачињавање и достављање информација, као што су водичи и опште препоруке за олакшавање спровођења и примјене ЗоСПИ-ја укључити у годишњи извјештај посебан дио који се односи на активности везано за спровођење ЗоСПИ-ја, предлагати свим надлежним министарствима унутар БиХ упутства за примјену ЗоСПИ-ја. С циљем реализације своје надлежности утврђене ЗоСПИ-јем, Институција омбудсмена је успоставила механизам праћења стања у овој области на начин да прати извршење обавеза јавног органа утврђених ЗоСПИ-јем, те поступа по жалбама које странке упућују Институцији омбудсмена.

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсменка др Јасминка Џумхур излагала на конференцији „Улога религије и вјерских заједница у борби против говора мржње“

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на састанку Управног одбора PRO-FREX за западни Балкан

Омбудсмен др Невенко Врањеш на TAIEX радионици у Тирани

Омбудсменка Нивес Јукић одржала састанак с амбасадором Хрватске у Босни и Херцеговини

Омбудсмен др Невенко Врањеш на обиљежавању Дана сјећања у Доњој Градини

Омбудсменке др Јасминка Џумхур и Нивес Јукић на конференцији под називом „Улога транзицијске правде на путу БиХ према ЕУ“

Архива активности


Тематски документи

Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице