Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 08.06.2018

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvovao na XVII Savjetovanju iz krivičnopravne oblasti u Neumu

XVII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti u Neumu, 2018.g.XVII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti u Neumu, 2018.g.

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović učestvovao je na XVII Savjetovanju iz krivičnopravne oblasti, koje je pod nazivom: „Aktuelna pitanja krivičnog prava u Bosni i Hercegovini – 15. godina reforme krivičnog zakonodavstva, prijeđeni put i pogled naprijed“, održano u Neumu u periodu od 7. do 9. juna 2018. godine.

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović je ovom prilikom izložio referat pod nazivom: „Neka najvažnija rješenja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske, a nakon donošenja Krivičnog zakonika Republike Srpske“. Pored navedenog, ombudsmen Mitrović je na ovom skupu imao još jedan rad u koautorstvu sa prof. dr. Draganom Jovaševićem iz Niša na temu: „Suzbijanje finansiranja terorizma u Republici Srbiji“.

Savjetovanje je održano u organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, Udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženja tužitelja/tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženja tužilaca Republike Srpske, Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatske komore Republike Srpske, te Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenke Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur na sastanku sa predstavnicima pet zemalja članica OSCE-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvuje na regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Ombudsmeni Nives Jukić i prof.dr. Ljubinko Mitrović na konferenciji u organizaciji OSCE-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na skupu povodom Međunarodnog dana socijalnog rada

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na Konferenciji "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović u Narodnoj skupštini Republike Srpske govorio o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice