Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 18.02.2019

Електронско банкарство при регистрацији моторног возила

Електронско банкарство, илустрацијаЕлектронско банкарство, илустрација

Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине поступали су по жалби на рад Министарства унутрашњих послова Средњо-босанског кантона, које приликом регистрације моторних возила од стране правних лица, не прихвата као доказ уплате било какав документ сачињен електронским банкарством, на који начин се поступак регистрације моторних возила компликује.

Током истражног поступка Омбудсмени су утврдили да је Министарство унутрашњих послова Средњо-босанског кантона од 2014. године прописало интерни поступак провјере приложених уплатница које су од стране правних особа извршене електронским путем, на начин: „За правна лица приликом прилагања уплатница које су извршене путем електронског банкарства на име уплата за прописане таксе и накнаде на име јавних прихода СБК/КСБ, ФБиХ и БиХ, као ваљан доказ узет ће се уплатнице банака које су овјерене печатом и потписане од стране банке, те уз исте требају бити приложени докази у виду потврде о уплати који ће садржавати минимум податка, као што је појединачни износ уплате, назив банке, број рачуна, сврха уплате, назив органа на чије се име врши плаћање, датум уплате и печат банке“ .

Према мишљењу Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине из свега напријед наведеног неспорно произилази да Министарство унутрашњих послова Средњо-босанског кантона наметањем обавезе правним лицима да приликом прилагања уплатница које су извршене путем електоронског банкарства, достављају додатне доказе да је уплата извршена, правна лица излажу додатним напорима, а за које поступање нема објективно и разумно оправдање.

Сходно напријед наведеном Министарству унутрашњих послова Средње-босанског кантона упућена је препорука под бројем П-35/19 да као валидан доказ о извршеној уплати путем електорнског банкарства сматра овјерену електронску потврду коју банка издаје уплатиоцу.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмени на Радионици о изградњи капацитета о економским и социјалним правима у (пост)конфликтној ситуацији

Омбудсменке Нивес Јукић и др Јасминка Џумхур на састанку са представницима пет земаља чланица ОЕБС-а

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић учествује на регионалном форуму о владавини права за Југоисточну Европу

Омбудсмени Нивес Јукић и проф.др Љубинко Митровић на конференцији у организацији ОЕБС-а

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић на скупу поводом Међународног дана социјалног рада

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић на Конференцији "Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама Европске уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других“

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2019    |    Мапа странице