Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 17.05.2019

Ombudsmenka Nives Jukić na predstavljanju izvještaja: „Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini“

Ombudsmenka Nives Jukić na predstavljanju izvještaja: „Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini“Ombudsmenka Nives Jukić na predstavljanju izvještaja: „Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini“

Na poziv Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, predsjedavajuća institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine Nives Jukić dala je uvodnu riječ u predstavljanju izvještaja: „Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini“, koje je održano u petak, 17. maja 2019. godine u EU Info Centru u Sarajevu.

Podržan od strane Evropske unije (EU) i Švedske agencije za razvoj i saradnju kao dio regionalne inicijative za rješavanje takve diskriminacije u šest zemalja zapadnog Balkana, izvještaj je uključio informacije o nedostacima u relevantnom pravnom okviru; prevalenciju i prirodu diskriminacije zasnovane na rodu u vezi sa radom; u kojoj mjeri su ljudi podnijeli zahtjeve; kako su institucije do sada tretirale takve slučajeve; i preporuke za svakog relevantnog aktera.

Prezentaciji izvještaja prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, javnih institucija, međunarodnih organizacija, sindikata i medija.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović posjetio KPZ Doboj

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović razgovarao s predsjednikom Osnovnog suda u Doboju

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović sa saradnicima posjetio Doboj u okviru aktivnosti “Ombudsmen u vašem gradu”

Ombudsmenka Nives Jukić učestvovala u Povorci ponosa

Ombudsmenka Nives Jukić na oproštajnom prijemu šefa Misije OSCE-a Brucea Bertona

Ombudsmenka Nives Jukić o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice