Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 29.05.2019

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učesnica okruglog stola na temu slobode pristupa informacijama

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmendr. Jasminka Džumhur, ombudsmen

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvovala je u radu okruglog stola na temu “Slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Bosni i Hercegovini” , koji je održan u Sarajevu 29. maja 2019. godine u organizaciji SIGMA, zajedničke inicijative Evropske unije (EU) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Na skupu je prezentovana analiza SIGMA-e o slobodi pristupa informacijama, s akcentom na ključne probleme i potencijalna rješenja.

Teme o kojima je na skupu bilo riječi odnosile su se na procedure pristupa informacijama po zahtjevu, proaktivnu transparentnost, te institucionalni okvir za monitoring i nadzor.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici ministarstava pravde, Zakonodavne kancelarije BD, PAR koordinatori i predstavnici nevladinih organizacija.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović posjetio KPZ Doboj

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović razgovarao s predsjednikom Osnovnog suda u Doboju

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović sa saradnicima posjetio Doboj u okviru aktivnosti “Ombudsmen u vašem gradu”

Ombudsmenka Nives Jukić učestvovala u Povorci ponosa

Ombudsmenka Nives Jukić na oproštajnom prijemu šefa Misije OSCE-a Brucea Bertona

Ombudsmenka Nives Jukić o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice