Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 02.09.2019

Ombudsmenka Nives Jukić o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

UNFPA, logoUNFPA, logo

Uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih naroda Ombudsmenka Nives Jukić je danas u Mostaru održala Javnu diskusiju o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o nastavku niza javnih diskusija o stanju ljudskih prava u pomenutim oblastima, a koje su sastavni dio projekta koji se provodi sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija “Stanje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” i imaju za cilj provjeru stvarnog stanja pristupa navedenim pravima.

Javna saslušanja predstavljaju sastavni dio istraživanja, u okviru kojih se daje prigoda svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje stavove, mišljenja ali i da razgovaraju o određenom pitanju.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović u Vršcu na konferenciji “Finansijski kriminalitet i korupcija – izazovi i preporuke”

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović o položaju i ulozi centara za socijalni rad u našem društvu

Ombudsmenke Bosne i Hercegovine Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur posjetile Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur o važnosti zaštite i promocije prava nacionalnih manjina, borbe protiv diskriminacije LGBTI osoba i govora mržnje u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur posjetila KPZ Busovača

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Kopenhagenu na Radnoj grupi EQUINET-a

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice