Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 02.09.2019

Ombudsmenka Nives Jukić o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

UNFPA, logoUNFPA, logo

Uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih naroda Ombudsmenka Nives Jukić je danas u Mostaru održala Javnu diskusiju o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o nastavku niza javnih diskusija o stanju ljudskih prava u pomenutim oblastima, a koje su sastavni dio projekta koji se provodi sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija “Stanje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” i imaju za cilj provjeru stvarnog stanja pristupa navedenim pravima.

Javna saslušanja predstavljaju sastavni dio istraživanja, u okviru kojih se daje prigoda svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje stavove, mišljenja ali i da razgovaraju o određenom pitanju.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni prezentovali specijalne izvještaje na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvovala na okruglom stolu Vijeća Evrope o uticaju COVID-19 pandemije na ljudska prava i vladavinu zakona

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović održao predavanje na temu: „Uloga organa starateljstva u postupcima prema maloljetnicima“

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvovala na ENNHRI Webinaru o starijim osobama

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice