Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 10.10.2019

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Kopenhagenu na Radnoj grupi EQUINET-a

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur aktivno učestvuje u radu Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) kao članica Radne grupe za ravnopravnost spolova koja se održava u Kopenhagenu 10. i 11. oktobra 2019. godine.

Skup je organiziran sa ciljem razmatranja trenutnog stanja u ostvarivanju ravnopravnosti spolova sa posebnim aspektom na ulogu nacionalnih tijela za jednakost i izazovima s kojima se ova tijela susreću svom radu.

Ombudsmenka Džumhur je učesnike sastanka upoznala sa aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava u oblasti sprečavanja diskriminacije po osnovu spola, posebno istakavši važnost djelovanja na preveniranju diskrimnancije. U tom kontekstu, Ombudsmenka Džumhur ukazala je na važnost djelovanja Institucije Ombudsmena na izradi Specijalnog izvještaja o seksualnim i reproduktivnim pravima i Specijalnog izvještaja o inspekciji, a s obzirom na ulogu koju radna inspekcija ima u zaštiti žena u oblasti rada, te zaštiti od diskrimiancije po osnovu spola.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvovala u intervjuu o nestalim osobama

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović prisustvovao sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i generalnog direktora Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ombudsmenke za djecu Republike Srpske

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na predstavljanju projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i pomoćnika ministra pravde u Vladi Republike Srpske

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice