Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 10.10.2019

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Kopenhagenu na Radnoj grupi EQUINET-a

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur aktivno učestvuje u radu Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) kao članica Radne grupe za ravnopravnost spolova koja se održava u Kopenhagenu 10. i 11. oktobra 2019. godine.

Skup je organiziran sa ciljem razmatranja trenutnog stanja u ostvarivanju ravnopravnosti spolova sa posebnim aspektom na ulogu nacionalnih tijela za jednakost i izazovima s kojima se ova tijela susreću svom radu.

Ombudsmenka Džumhur je učesnike sastanka upoznala sa aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava u oblasti sprečavanja diskriminacije po osnovu spola, posebno istakavši važnost djelovanja na preveniranju diskrimnancije. U tom kontekstu, Ombudsmenka Džumhur ukazala je na važnost djelovanja Institucije Ombudsmena na izradi Specijalnog izvještaja o seksualnim i reproduktivnim pravima i Specijalnog izvještaja o inspekciji, a s obzirom na ulogu koju radna inspekcija ima u zaštiti žena u oblasti rada, te zaštiti od diskrimiancije po osnovu spola.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka Nives Jukićna sudjelovala na konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta

Ombudsmeni Nives Jukić, prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur učestvovali u Javnoj debati „Pravo na pravdu!“

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na međunarodnoj konferenciji Ombudsmena u Istanbulu

Ombudsmenka Nives Jukić sudjelovala na Okruglom stolu o melanomu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ombudsmen Ljubinko Mitrović prisustvovao promociji knjige „Viktimizacija kroz životne cikluse“

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Samitu u Nairobiju

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice