Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 02.10.2020

Ombudsmeni upozoravaju na moguću zloupotrebu djece u političke svrhe

Prava djecePrava djece

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović, dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić pozivaju sve političke stranke da pokažu da im je zaista stalo do djece i njihovih prava na način što će djecu u potpunosti isključiti iz bilo kakvih aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu sa političkim zagovaranjima ili promocijama.

Cijeneći oprez i senzibilitet u oblasti prava djeteta, rukovodeći se odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, nadležni organi treba da preduzmu sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere da bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povreda ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupanja, zloupotrebe ili eksploatacije.

U svom radu Ombudsmeni zagovaraju i nastoje promijeniti svijest svih odraslih, kada je u pitanju zaštita privatnosti djeteta, te uvijek insistiraju na obavezi zaštite djece od manipulacija u političkim kampanjama. Ombudsmeni podsjećaju političke stranke i političare da je za fotografisanje djece i objavljivanje snimaka potrebna saglasnost djece i njihovih roditelja/staratelja, te upozoravaju da djeca mogu biti izložena neugodnostima, pa i postati žrtve iskorištavanja ili nasilja, i to ne samo u virtualnom prostoru.

Ombudsmeni apeluju na političke stranke da moraju imati u vidu, posebno tokom trajanja predizbornih kampanja, da je pri objavljivanju fotografija i snimaka djece na internetu, nužno da roditelji i djeca budu u potpunosti obaviješteni o tome gdje će se i kako fotografije i/ili snimke objaviti i prikazivati, te da dobiju priliku izjasniti se jesu li saglasni s tim. Roditelj svoju saglasnost potvrđuje potpisom. Svako ko objavljuje fotografije ili informacije o djeci dužan je voditi računa o tome da fotografije/snimke djece, kao i popratni tekstovi budu bez izuzetaka u pozitivnom kontekstu te da promovišu njihove sposobnosti, zalaganja i uspjehe. Objavljeni podaci ne smiju narušiti djetetovo dostojanstvo ili mu nanijeti drugu štetu.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović održao predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Regionalnoj konferenciji Centra ženskih prava

Učešće institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine na onlajn konferenciji Evropske mreže Ombudsmana za djecu

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur na prezentaciji Izvještaja o indikatorima medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini ENNHRI-a

Ombudsmeni prof. dr. Ljubinko Mitrović i Nives Jukić na video-konferenciji „Zaštita ljudskih prava u Evroaziji: razmjena najboljih praktičnih primjera iz rada ombudsmena“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice