Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 23.02.2021

Poziv svim nivoima vlasti za promptnu nabavku vakcina protiv koronavirusa

Imunizacija, ilustracijaImunizacija, ilustracija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve nivoe vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu mjere u cilju promptne nabavke vakcina neophodnih za imunizaciju, posebno, ranjivih kategorija stanovništva.

Ovom prilikom Ombudsmeni posebno žele ukazati kolika je važnost zdravstvene zaštite koja mora biti organizovana tako da se na najefikasniji način pruži zaštita građaninu. U ostvarenju prava na zdravstvenu zaštitu države se obavezuju da učine dostupnima tehnologije (lijekove, opremu i intervencije) među kojima je i imunizacija. U pogledu vakcinacije Ombudsmeni smatraju da u fokusu mora biti pravo svakog pojedinca na zaštitu zdravlja, ali isto tako i pravo drugih s kojima je u kontaktu.

Ombudsmeni podsjećaju da svako propuštanje preduzimanja mjera od strane nadležnih organa u cilju osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti predstavlja kršenje ljudskih prava.

U situaciji kada Bosna i Hercegovina kasni u poređenju sa regionom i evropskim zemljama u pogledu procesa vakcinacije, Ombudsmeni smatraju da je neophodno preduzeti hitne mjere koje će omogućiti ravnopravan položaj građana ove zemlje.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni s ekspertnim timom SIGMA o stanju u javnoj upravi Bosne i Hercegovine

Sastanak Ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur sa zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i Direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prof. dr. Enesa Hašića

Ombudsmenke na svečanosti obilježavanja jubileja Pravnog fakulteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur panelista regionalne konferencije Temelj ljudskih prava: Djelotvorne institucije za zaštitu ljudskih prava zapadnog Balkana

Dopis Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice