Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 21.07.2021

Preporuka Općinskom sudu u Sarajevu

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine su dana 09.10.2019. godine odlučili pokrenuti ex officio predmet u cilju praćenja stečajnog postupka koji se vodi nad imovinom privrednog društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo pred Općinskim sudom u Sarajevu, broj: 65 0 St 569320 16 St. Naime, Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 St 569320 16 St od 22.09.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad imovinom privrednog društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo.

U okviru istražnog postupka institucija Ombudsmena je dana 17.09.2020. godine uputila Općinskom sudu u Sarajevu akt sa zahtjevom da instituciji Ombudsmena za ljudska prava dostavi u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema akta informaciju u kojoj fazi je konkretni postupak. Kako u ostavljenom roku nije zaprimljen odgovor, dana 25.02.2021. godine upućen je urgent za postupanje po aktu institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine od 17.09.2020. godine.

Do dana upućivanja Preporuke institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije zaprimila traženi akt.

Institucija Ombudsmena je uputila Općinskom sudu u Sarajevu Preporuku, broj: P-180/21 od 15.07.2021. godine, da odmah po prijemu preporuke uspostavi saradnju sa institucijom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine na način propisan Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i dostavi izjašnjenje.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice