Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 13.10.2021

Препорука Министарству за одгој и образовање Кантона Сарајево

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Институција Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (у даљем тексту: институција Омбудсмена) је дана 14.11.2017. године запримила жалбу секретара средњих школа Кантона Сарајево. Жалбени наводи су се односили на одредбе Закона о средњем образовању Кантона Сарајево (Службене новине Кантона Сарајево број: 23/17 и 30/2019). Подноситељи жалбе превасходно изражавају незадовољство у односу на одредбе Закона о средњем образовању Кантона Сарајево којима је прописано да ће се за прекршаје из става (1) члана 174 и 175, за које се утврди да није у писаној форми упозорио на незаконито поступање наставника, директора школе и школски одбор, казнити секретар школе новчаном казном.

Омбудсмени Босне и Херцеговине су након проведеног истражног поступка закључили да је генерално спорно да се подноситељима жалбе ставља на терет одговорност за послове у које нису укључени нити су исти предвиђени уговорима о раду које су закључили те да одговорност која им се намеће одредбама које оспоравају не може бити скоро у сразмјеру са одговорношћу коју има директор школе који је главно одговорно лице у установи. У препоруци је констатовано да прописивање одредби којима се одређује прекршајна одговорност појединаца захтјева детаљну анализу задатака који им се одређују, те у складу са тим и могућности обављања истих.

Слиједом претходно наведеног те узимајући у обзир наводе подноситеља жалбе да се тренутно разматра нови нацрт Закона о средњем образовању Кантона Сарајево којим нису предвиђене измјене спорних одредби и да на њихове дописе упућене Министарству и примједбе изнесене у истим никада није одговорено, Омбудсмени Босне и Херцеговине су Министарству упутили препоруку број П-190/21 од 05.08.2021. године:

• да размотре могућност измјене спорних законских одредби у новом приједлогу Закона о средњем образовању Кантона Сарајево сходно закључцима у овој препоруци као и могућност консултирања Стручног актива секретара средњих школа у Кантону Сарајево у процесу сачињавања новог приједлога предметног Закона а прије усвајања истог;
• да најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема ове препоруке обавијесте Омбудсмене за људска права Босне и Херцеговине о подузетим активностима у циљу реализације ове препоруке.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на свечаној вечери у Аустријској амбасади у Сарајеву

Омбудсменка Нивес Јукић на састанку у организацији Дирекције за европске интеграције

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић на завршној конференцији пројекта „Студентском праксом брже до посла“

Омбудсмен Босне и Херцеговине проф. др Љубинко Митровић присуствује наставку 19. сједнице Народне скупштине Републике Српске

Састанак омбудсменке др Јасминке Џумхур с министрицом за одгој и образовање Кантона Сарајево

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић учесник Округлог стола „Изворни Дејтон“

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2021    |    Мапа странице