Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 13.10.2021

Препорука Влади Зеничко-Добојског Кантона и Министарству образовања, науке, културе и спорта Зеничко-добојског Кантона

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Институција Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине запримила је дана 06.01.2021. жалбу која се односила на Оглас за избор и именовање чланова школских одбора основних и средњих школа на подручју Зеничко-добојског кантона који је објавило Министарство образовања, науке, културе и спорта Зеничко-добојског кантона. Подноситељ жалбе је изражавао незадовољство у вези са критеријем који се односио на мјесто пребивалишта кандидата.

Омбудсмени Босне и Херцеговине су након проведеног истражног поступка истакли стајалиште да је чланом 6, став (4) Закона о владиним и министарским именовањима прописано да критерији за именовање на било коју позицију у регулираном органу морају бити релевантни и односити се на позицију која се попуњава, те морају јасно показати како су релевантни за удовољавање потреба регулираног органа за који се предлаже именовање, те да су с тим у вези примарни критерији који се односе на стручне квалификације и што квалитетније обављање задатака а што је када је у питању пребивалиште веома упитно, те упутили препоруку број П-201/21 од 26.08.2021. године Влади Зеничко-Добојског Кантона и Министарству образовања, науке, културе и спорта Зеничко-Добојског Кантона:

• да се приликом расписивања конкурса за чланове школских одбора преиспита спорни критериј у складу са закључцима из ове препоруке;
• да у року од (30) дана од пријема ове препоруке Омбудсмене Босне и Херцеговине обавијесте о предузетим активностима у циљу реализације издате Препоруке.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на свечаној вечери у Аустријској амбасади у Сарајеву

Омбудсменка Нивес Јукић на састанку у организацији Дирекције за европске интеграције

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић на завршној конференцији пројекта „Студентском праксом брже до посла“

Омбудсмен Босне и Херцеговине проф. др Љубинко Митровић присуствује наставку 19. сједнице Народне скупштине Републике Српске

Састанак омбудсменке др Јасминке Џумхур с министрицом за одгој и образовање Кантона Сарајево

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић учесник Округлог стола „Изворни Дејтон“

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2021    |    Мапа странице