Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 28.10.2021

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje u radu konferencije GANHRI i OVRA

GANHRI, logoGANHRI, logo

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učesnica je današnje konferencije na temu partnerstva između UN-a i NHRI-a na temu pod naslovom „Jačanje odgovora Ujedinjenih nacija na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje koji se koncentriše na žrtve kroz partnerstva sa nacionalnim institucijama za ljudska prava – izazovi i prilike“.

Konferencija će biti održana u virtuelnom formatu i u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija zagovornika za prava žrtava i GANHRI-ja, koji sponzorišu Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i stalne misije Australije, Kostarike i Njemačke na marginama 76. sjednice Generalne skupštine.

Događaj je namijenjen podizanju nivoa svijesti o konkretnim izazovima kod odbrane prava žrtava seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja od strane zaposlenih u Ujedinjenim nacijama i vezanog osoblja (i od strane snaga koje ne pripadaju Ujedinjenim nacijama, a koje funkcionišu u okviru mandata Ujedinjenih nacija).

Događaj će pružiti platformu za više službenike za prava žrtava i predstavnike NHRI-a koje je akreditovala GANHRI da prezentuju primjere dobre prakse i prilike u kontekstu saradnje između interesnih strana, a radi podrške ostvarivanju prava žrtava na pomoć i podršku.

Događaj je koncipiran i da podigne nivo svijesti među državama članicama i zaposlenim u Ujedinjenim nacijama o potencijalu partnerstva kod formiranja strategije generalnog sekretara koja se koncentriše na žrtve za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.

Radi se o aktivnosti ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na svečanoj večeri u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu

Ombudsmenka Nives Jukić na sastanku u organizaciji Direkcije za evropske integracije

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na završnoj konferenciji projekta „Studentskom praksom brže do posla“

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje nastavku 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Meeting of the ombudswoman dr. Jasminka Džumhur with the Minister of Education of Sarajevo Canton

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović participant of the Round Table "Original Dayton"

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map