Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 17.05.2022

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović učestvovao na okruglom stolu o društvenom položaju gluvih i nagluvih osoba u Bosni i Hercegovini

Prof. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmenProf. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmen

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr Ljubinko Mitrović uzeo je učešće u radu okruglog stola pod nazivom "Društveni položaj gluvih i nagluvih osoba u Bosni i Hercegovini", koji je održan na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u utorak, 17. maja 2022. godine .

Cilj okruglog stola bio je identifikacija ključnih problema sa kojima su suočene gluve i nagluve osobe u Bosni i Hercegovini, razmjena iskustava između pripadnika navedene populacije, stručnjaka, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana, kao i senzibiliziranje javnosti o temama od neposrednog značaja za razumijevanje aktuelnog društvenog položaja navedene populacije.

Okrugli sto su organizovali Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske.

Riječ je o aktivnosti ombudsmena prof.dr Ljubinka Mitrovića.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka Nives Jukić na prijemu u američkoj ambasadi

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Međunarodnoj konferenciji o usaglašavanju pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na samitu u Ankari

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa Visokom komesarkom Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Godišnji izvještaj ombudsmena

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice