Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 21.09.2023

Препорука Основној школи Вранић

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине је дана 13.7.2023. године запримила жалбу Н.Г. (у даљњем тексту: жалитељица) која се односи на дискриминацију при провођењу натјечајне процедуре за пријем у радни однос тајника школе. Као одговорну страну означила је Основну школу “Вранић” у Вранићу.

Након спроведене истраге, утврђено је, да је кандидаткиња М.Б. привилегована у односу на жалитељицу, поготово узимајући у обзир чињеницу да је М.Б. била присутна приликом провођења интервјуа Н.Г., што представља давање предности утемељено на једном од забрањених основа из чланка 2. Закона о забрани дискриминације у Босни и Херцеговини као и међународних аката који садрже општу забрану дискриминације.

Жалитељица је учинила вјеројатним наводе о постојању дискриминације, не само на темељу пресуде суда којом је утврђено да је натјечај проведен на незаконит начин, него и због чињенице да се у поновљеном поступку бира иста особа, на исти начин, за који није могло бити утврђено да пружа једнака јамства свим кандидатима за натјецање за оглашену јавну позицију. Поврх свега, Омбудсмени сматрају да се доношењем одлуке о избору истог кандидата изиграва принцип судске контроле рада свих других јавних органа када одлучују о појединачним правима и обавезама грађана, те утврђују да је поновљена процедура проведена само форме ради, а да није довела до суштинске промјене резултата натјечаја, што је била сврха вођења поступка, а која је на овај начин обесмишљена.

Стога су Омбудсмени БиХ упутили равнатељици Основне школе Вранић препоруку број: П-217/23 сљедећег садржаја:

1. Да отклони наведене пропусте у натјечајној процедури пријема радника на радно мјесто тајника школе у ОШ „Вранић“ и донесе одлуку о избору кандидата у складу са најстрожим начелима објективног одлучивања, према налазима из ове Препоруке; 2. Да се приликом провођења натјечајних процедура досљедно руководи начелима прописаним Законом о забрани дискриминације у Босни и Херцеговини, у складу са налазима из ове Препоруке; 3. Да се успостави механизам за превенцију и заштиту од свих облика дискриминације у складу са чланком 24. ставак 4. Закона о забрани дискриминације и да се регулирају начела и принципи једнаког поступања, те осигурају учинковите интерне процедуре заштите од дискриминације; 4. Да у року од 30 (тридесет) дана обавијесте Омбудсмане за људска права Босне и Херцеговине о реализацији Препоруке.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ posjetio Specijalnu bolnicu za hroničnu psihijatriju u Modriči

Омбудсменка Нивес Јукић на састанку Пододбора за правду, слободу и сигурност између ЕУ и БиХ

Омбудсмени др Невенко Врањеш и Нивес Јукић на конференцији посвећеној унапрјеђењу заштите људских права, учешћа и инклузије у БиХ

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао предавање на Правном факултету у Сарајеву

Омбудсмен др Невенко Врањеш на конференцији о реформи јавне управе

Омбудсменка Нивес Јукић посјетила Дом Нахорево

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2023    |    Мапа странице