Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 28.09.2023

28. септембар, Међународни дан универзалног права на приступ информацијама

Приступ информацијамаПриступ информацијама

У поводу обиљежавања Међународног дана универзалног права на приступ информацијама, 28. септембра Омбудсмени Босне и Херцеговине подсјећају да је слобода приступа информацијама интегрални дио слободе изражавања. Приступ информацијама је основ сваког демократског друштва и представља алат путем којег грађани врше контролу над радом јавних органа.

Поштујући законом утврђена ограничења од објављивања, нужно је обезбиједити пропорционалност између ограничења права и циља који се жели ограничењем постићи.

Омбудсмен Босне и Херцеговине у свом раду свакодневно добија жалбе које се односе на наводне повреде права на приступ информацијама од стране јавних органа на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. Увидом у базу регистрованих предмета, током 2023. године, до данас, евидентирана је 194 жалба у којој је као повреда права наведен приступ информацијама. У 2022. години, број регистрованих жалби из ове области износио је 308.

Најчешћи основ обраћања правних и физичких лица односи се на неодлучивање у законом прописаном року, право на двостепеност, недосљедно и/или неправилно утврђивање изузетака од саопштавања, неадекватно (или никако) проведен тест јавног интереса итд.

Незахвално је говорити који органи ово право најчешће крше, будући да међу самим органима нема неког посебног ексклузивитета, него се ове повреде утврђују од случаја до случаја, након спроведеног поступка прописаног законом.

Омбудсмени у вези с наведеном проблематиком упућују на коришћење Годишњих извјештаја о резултатима активности институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине и Специјалног извјештаја о искуствима у примјени закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ posjetio Specijalnu bolnicu za hroničnu psihijatriju u Modriči

Омбудсменка Нивес Јукић на састанку Пододбора за правду, слободу и сигурност између ЕУ и БиХ

Омбудсмени др Невенко Врањеш и Нивес Јукић на конференцији посвећеној унапрјеђењу заштите људских права, учешћа и инклузије у БиХ

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао предавање на Правном факултету у Сарајеву

Омбудсмен др Невенко Врањеш на конференцији о реформи јавне управе

Омбудсменка Нивес Јукић посјетила Дом Нахорево

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2023    |    Мапа странице