Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 13.05.2024

Препорука Општини Томиславград

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Жалитељ наводи да је Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове, путем првостепеног органа, Општине Томиславград упутио жалбу на закључак Службе за геодетске послове, имовинско-правне послове и катастар некретнина општине Томиславград број: 05/2-31-4-23/05 од 10.2.2023. године, те жалбу на закључак исте службе број: 05/2-31-3-55-24/10 од 10.2.2023. године, а које нису ријешене до тренутка обраћања Омбудсменима БиХ. Институција Омбудсмена се у два наврата обратила одговорном органу и затражила изјашњење, те информацију је ли жалба прослијеђена другостепеном органу. У остављеном року није достављено изјашњење. Институција Омбудсмена се обратила и Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове, а која је информисала Омбудсмене БиХ да је провјером кроз пријемни протокол утврђено да нису запримљене жалбе жалитеља. Стога су Омбудсмени БиХ упутили препоруку Општини Томиславград број: П-133/24 сљедећег садржаја:

• да одмах по пријему ове препоруке, поступи по жалби жалитеља на закључак број: 05/2-31-4-23/05 од 10.2.2023. године у складу са одредбама Закона у управном поступку;

• да одмах по пријему ове препоруке, поступи по жалби жалитеља на закључак број: 05/2-31-4-24/05 од 10.2.2023. године у складу са одредбама Закона у управном поступку;

• да одмах по пријему ове препоруке успостави сарадњу са Институцијом омбудсмена, на начин прописан Законом о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине и достави тражено изјашњење, како је то напријед наведено

• да у року од 10 (десет) дана, од дана пријема ове Препоруке обавијести Омбудсмене о начину реализације ове препоруке.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице