Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 16.05.2024

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине акредитована у статус “А”

GANHRI, логоGANHRI, лого

У свјетлу Резолуције Генералне скупштине УН-а 48/134 (Париским принципи), Поткомитет за акредитацију Глобалне алијансе националних институција за људска права (SCA GANHRI) је у свом посљедњем разматрању статуса реакредитације Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине потврдио статус „А“ ове Институције и упутио препоруке које се односе на мандат у области људских права, сарадњу са организацијама цивилног друштва, препоруке и адекватно финансирање.

Институција је у септембру 2023. године започела трећи апликативни циклус реакредитације који је финализован онлајн интервјуом 1.5.2024. године пред члановима SCA GANHRI. Посљедњи статус „А“ Институција је добила 2017. године и он се обнавља сваких пет година.

SCA GANHRI је похвалио и подстакао Институцију да настави са напорима на промоцији и заштити људских права у Босни и Херцеговини, те примио к знању измјене и допуне Закона о омбудсмену за људска права БиХ, у складу са неколико претходних препорука овог тијела. Истовремено наглашава да би NHRI, које су имале акредитовани „А“ статус, требале да предузму разумне кораке у побољшању своје ефикасност и независности, у складу са Париским принципима и препорукама које је SCA GANHRI дао током ове ревизије.

Надаље, SCA GANHRI охрабрује Институцију да настави активно сарађивати са OHCHR, GANHRI, ENNHRI, другим NHRI-има као и релевантним актерима на међународном, регионалном и националном нивоу, како би наставила јачати свој институционални оквир и методе рада.

Подсјећамо, на основу члана IV 4. а), а у вези с чланом II 1. Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 10. сједници Представничког дома, одржаној 22. августа 2023. године и на 8. сједници Дома народа, одржаној 30. августа 2023. године, усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 61/23) који је ступио на снагу 14.9.2023. године. Тиме су се усвојиле неке од препорука SCA GANHRI Поткомитета за реакредитацију, који је, у свом посљедњем разматрању статуса реакредитације Институције из новембра 2017. године, потврдио статус „А“ Институције и упутио препоруке које се односе на проширење мандата Институције, што укључује и измјене и допуне Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине.

Препоруке проистекле из посљедњег циклуса укључују сљедећа питања:

• Питање мандата у области људских права,
• Питање сарадње са организацијама цивилног друштва,
• Питање промоције и реализације препорука Институције омбудсмена
• Питање адекватног финансирања и
• Питање мандата изборног процеса омбудсмена.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице