Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 15.05.2024

Право дјетета да виђа родитеља са којим не живи

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Право дјетета је да одраста уз оба родитеља и да остварује контакт и са родитељем са којим не живи и са његовом породицом. Родитељи не могу остварити минимум неопходне комуникације како би се регулисало питање остваривања контакта, али и сва друга спорна питања. Чињеница је да је у ситуацијама гдје постоје односи окарактерисани као висококонфликтни често недовољан ангажман свих надлежних органа, ако родитељска комуникација изостаје. Готово је немогуће да надлежни донесу одлуке које ће удовољити захтјевима оба родитеља, управо због недостатка комуникације и међусобног разумијевања као коријена проблема. Право дјетета на одржавање редовних контаката дјетета са родитељем са којим не живи оцем нормирано је у Конвенцији Уједињених Нација о правима дјетета и инкорпорисано и у домаће законодавство. Право је сваког дјетета да има срећно и здраво одрастање и дјетињство, уз активно и подједнако учешће оба родитеља. Родитељи морају преузети примарну одговорност за њихово заједничко малољетно дијете, а узимајући у обзир првенствено његов узраст и најбољи интерес. Према мишљењу Омбудсмена, сваки високо конфликтни развод или прекид ванбрачне заједнице представља један вид емоционалног занемаривања дјетета, јер конфликт родитеља спада у веома широк спектар емоционалних потреба неповољних за развој дјетета. Без обзира на бројне подузете радње надлежних у овом предмету није дошло до престанка кршења и угрожавања права дјетета.

Поступајући по конкретној жалби, Омбудсмени су у складу са чланом 32. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине препоручили надлежним органима (центар за социјални рад, суд и тужилаштво) да и даље подузимају додатне напоре и размотре сваку законску могућност да дијете оствари контакт са оцем, ради остваривања најбољег интереса дјетета, у оквиру својих законских надлежности и овлашћења.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице