Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 15.05.2024

Препорука Влади Федерације Босне и Херцеговине и Влади Унско-санског кантона

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине запримили су дана 19.03.2024. године жалбу подноситеља, којом исти указује на одређене нерегуларности приликом провођења поступка избора и именовања члана Управног одбора Федералног завода. У овом предмету жалба је регистрована под бројем: Ж-СА-05-315/24.

Имајући у виду наведено, Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине упутили су Влади Федерације Босне и Херцеговине и Влади Унско-санског кантона препоруку број: П-136/24 сљедећег садржаја:

1. Да, имајући у виду наводе изражене у Препоруци, своје поступање врате у правни оквир, а у циљу осигурања темељите примјене Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине, те подузме све законом прописне активности и мјере како би се у будућим поступањима, осигурала примјена закона и чиме би се онемогућила свака злоупотреба права странака;

2. Да у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема Препоруке, обавијести Омбудсмене Босне и Херцеговине о предузетим активностима на њеној реализацији.

У наредном периоду пратиће се реализација препоруке.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице