Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 16.05.2024

Препорука за поступање Скупштина Зеничко – добојског кантона

Омбудсмен за људска права Босне и ХерцеговинeОмбудсмен за људска права Босне и Херцеговинe

Институција Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговина запримила је дана 13.03.2024. године жалбе која су регистроване под бројевима: Ж-СА-05-256/24, Ж-СА-05-257/24, Ж-СА-05-258/24.

Након проведеног поступка истраге и сумирања свих чињеница у предмету, Омбудсмени Босне и Херцеговине дана 09.05.2024. године сачинили су Препоруку број:П-135/24, коју су упутили Скупштини Зеничко – добојског кантона тражећи;

1. Да преиспита одлуку о разрјешењу Надзорног одбор у складу са налазом и мишљењем из ове Препоруке;

2. Да, подузму неопходне активности и мјере како би се у будућим поступањима, осигурало транспарентно и ефикасно провођење како поступака избора и именовања, тако и поступка разрјешења/смјене, засновано на принципима правичности, а онемогућила свака злоупотреба права странака;

3. Да у року од 30 дана од дана пријема Препоруке обавијести Омбудсмене Босне и Херцеговине о мјерама подузетим у циљу њене реализације.

Предмет је и даље активан.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути

Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога

Омбудсмен др Невенко Врањеш одржао састанак с представницима Удружења „Отахарин"

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице