Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH - News http://www.ombudsmen.gov.ba/ This is the syndication feed for www.ombudsmen.gov.ba. Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sva prava zadržana. 180 Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине Омбудсмен Босне и Херцеговине др Невенко Врањеш, на позив Заштитника грађана/омбудсмена Републике Србије, учествује на Међународној конференцији „Заједничким напорима ка здравој животној средини: улога и... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3092&lang=SR Thu, 13 Jun 2024 08:00:00 GMT Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине Омбудсмен др Невенко Врањеш у Београду на Међународној конференцији о заштити животне средине http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3093&lang=SR Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT Омбудсменка др Јасминка Џумхур на информативној сесији о ENNHRI извјештају за 2024 годину Омбудсменка Босне и Херцеговине др Јасминка Џумхур учествује на онлајн Информативној сесији – нацрт налаза и препорука ENNHRI извјештаја за 2024 годину, о стању владавине права у Европи... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3091&lang=SR Wed, 12 Jun 2024 10:00:00 GMT Препорука Министарству правде Босне и Херцеговине Подносилац жалбе наводи да је Министарству правде Босне и Херцеговине дана 27.06.2022. године, поднио молбу- захтјев за трансфер у Републику Србију, чији је држављанин. Такође, наводи је дана 19.04.2023 године... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3090&lang=SR Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 GMT Омбудсменка др Јасминка Џумхур на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика Омбудсменка Босне и Херцеговине др Јасминка Џумхур учествовала је на консултативном састанку Радне групе 19 - Запошљавање и социјална политика који је одржан онлајн у петак 07. јуна 2024. године... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3089&lang=SR Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 GMT Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конференцији о ефикасном управљању границама и заштити људских права на западно-балканској рути Омбудсмен Босне и Херцеговине др Невенко Врањеш излагао је на тему: „Остварени напредак и преостали изазови у осигурању приступа заштити, размјена добрих пракси и научене лекције у процесу миграција“... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3088&lang=SR Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 GMT Омбудсмен др Невенко Врањеш на Конгресу Удружења хематолога Омбудсмен Босне и Херцеговине др Невенко Врањеш присуствовао је у четвртак, 30. маја 2024. године свечаном отварању Конгреса Удружења хематолога са међународним учешћем у Бањалуци... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3087&lang=SR Mon, 03 Jun 2024 10:00:00 GMT Препорука градоначелнику Града Ливна Омбудсмени за људска права БиХ су запримили приговор на обавијест градоначелника Града Ливна бр. 02-04-3716/23 од 25. сијечња 2024. године о коначном именовању два члана Управног вијећа Фрањевачког музеја... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3085&lang=SR Mon, 03 Jun 2024 07:00:00 GMT Накнада путних трошкова у свези са коришћењем здравствене заштите је дио обавезног здравственог осигурања Поступајући по жалби и спроводећи поступак истраживања, Омбудсмени су утврдили како је жалитељ током 2023. године у више наврата упућиван на лијечење и прегледе у СКБ Мостар, а притом је редовито од надлежног... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3083&lang=SR Mon, 03 Jun 2024 06:00:00 GMT Родитељи морају водити рачуна о интересима и правима дјеце и поступати у свакој ситуацији у најбољем интересу дјетета У жалби жалитељица истиче да је мајка дјевојчице од шест година, над којом врши старање. Отац дјевојчице виђа дијете суботом од 12:00-18:00. Жалитељица сматра како је Центар пристран, те да ради по налогу... http://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=3084&lang=SR Mon, 03 Jun 2024 05:30:00 GMT