Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...
Skip Navigation LinksPočetna > Odjeli > Odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom

Odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom

Odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine vrši prijem i registrovanje žalbi zbog kršenja prava i sloboda, te postupa i ex officio u slučajevima koji se odnose na povrede prava lica sa invaliditetom, a posebno u slučajevima kada je licima sa invaliditetom:


  • Ugroženo poštivanje dostojanstva, lične autonomije uključujući slobodu ličnog izbora i nezavisnost;
  • Uskraćeno pravo na jednake mogućnosti i lica sa invaliditetom izložena diskriminaciji;
  • Onemogućeno da se u potpunosti i učinkovito uključe u društvo.

Odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom prati usklađenost zakona i drugih propisa u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na zaštitu prava i interesa lica sa invaliditetom, s odredbama Ustava BiH i međunarodnih standarda koji se odnose na zaštitu prava i interesa lica sa invaliditetom i izvještava javnost o povredama prava lica sa invaliditetom.


Šefica odjela/pomoćnica Ombudsmena BiH
Amira Krehić

Stručna saradnica - pravnica
Zorica Tatić

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Učešće na Naučnom kolokviju „Očima djeteta“

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Specijalni izvještaj Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i Nives Jukić na godišnjoj konferenciji ENOC-a u Helsinkiju

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Ljubinko Mitrović učestvuju na konferenciji u Ljubljani

Ombudsmen dr. Ljubinko Mitrović u posjeti Zaštitniku građana Srbije

Sastanak ombudsmena dr. Ljubinka Mitrovića sa povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Srbije

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice