Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 20.06.2017

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izdali preporuku u cilju osiguranja kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratio se direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (u dalje tekstu: Fond), žalbom u kojoj ukazuje na povredu odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, “Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10.

Podnositelj žalbe ističe da preko 40.000 poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine direktno diskriminiše osobe sa invaliditetom na način da ne poštuje zakonsku obavezu, odnosno ne uplaćuje Zakonom propisani poseban doprinos za poticanje profesionalne rehabilitacije, osposobljavnja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, iako ne upošljavaju propisani broj osoba sa invaliditetom.

U postupku istraživanja pribavljeno je izjašnjenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, te utvrđeno da, iako je zakonskim rješenjem za sve poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana obaveza uplate posebnog doprinosa za poticanje profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, mehanizam nadzora i osiguranja naplate takvog doprinosa nije regulisan, a time ni osiguranje poštivanja zakonske odredbe.

Ombudsmeni su Preporukom skrenuli pažnju na posljedice neizmirivanja obaveza poslodavaca po osnovu navedenog novčanog davanja (posebno kada su u pitanju javna preduzeća sa visokim prihodima koja upošljavaju više hiljada radnika i veliki privatni subjekti) kojim se značajno umanjuju sredstva Fonda, a time i kvalitetnija i obuhvatnija podrška procesima rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvani su da nakon obavljenih konsultacija sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, organizacijama i udruženjima osoba s invaliditetom i organizacijama i udruženjima poslodavaca, pristupe pripremi i usvajanju izmjena i dopuna odgovarajuće zakonske i podzakonske regulative kojima će osigurati mehanizam kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U toku je postupak praćenja realizacije izdate Preporuke.

Link na preporukuVažni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvovao sjednicama odbora Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur gost predavač na HIA BiH programu

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvovao na XVII Savjetovanju iz krivičnopravne oblasti u Neumu

Ombudsmenka Nives Jukić na sjednici Upravnog odbora Udruženja oboljelih od melanoma Federacije Bosne i Hercegovine

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice