Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Loading Google Search / Google Pretraga stranice ...

Saopštenje za javnost | 20.06.2017

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izdali preporuku u cilju osiguranja kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratio se direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (u dalje tekstu: Fond), žalbom u kojoj ukazuje na povredu odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, “Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10.

Podnositelj žalbe ističe da preko 40.000 poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine direktno diskriminiše osobe sa invaliditetom na način da ne poštuje zakonsku obavezu, odnosno ne uplaćuje Zakonom propisani poseban doprinos za poticanje profesionalne rehabilitacije, osposobljavnja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, iako ne upošljavaju propisani broj osoba sa invaliditetom.

U postupku istraživanja pribavljeno je izjašnjenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, te utvrđeno da, iako je zakonskim rješenjem za sve poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana obaveza uplate posebnog doprinosa za poticanje profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, mehanizam nadzora i osiguranja naplate takvog doprinosa nije regulisan, a time ni osiguranje poštivanja zakonske odredbe.

Ombudsmeni su Preporukom skrenuli pažnju na posljedice neizmirivanja obaveza poslodavaca po osnovu navedenog novčanog davanja (posebno kada su u pitanju javna preduzeća sa visokim prihodima koja upošljavaju više hiljada radnika i veliki privatni subjekti) kojim se značajno umanjuju sredstva Fonda, a time i kvalitetnija i obuhvatnija podrška procesima rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvani su da nakon obavljenih konsultacija sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, organizacijama i udruženjima osoba s invaliditetom i organizacijama i udruženjima poslodavaca, pristupe pripremi i usvajanju izmjena i dopuna odgovarajuće zakonske i podzakonske regulative kojima će osigurati mehanizam kontrole obračuna i plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U toku je postupak praćenja realizacije izdate Preporuke.

Link na preporukuVažni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur učestvuju na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o slobodi, bezbjednosti i pravu na privatnost

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na radionici "Individualne i društvene posljedice neizvjesnog gubitka - Podrška fakultetima i istraživanjima u Bosni i Hercegovini"

Ombudsmen Nives Jukić učestvuje na Regionalnom sastanku Evropske mreže Ombudspersona za djecu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa direktorom Instituta za demokraciju i ljudska prava u Azerbejdžanu i savjetnikom u diplomatskom predstavništvu Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini

Delegacija koju predvode tri Ombudsmena Bosne i Hercegovine razmjeniće iskustva o radu s predstavnicima Zaštitnika ljudskih prava Armenije

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić u posjeti osnovnim školama u Kiseljaku

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2017    |    Mapa stranice