Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 25.08.2017

Prezentacija Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini

Prezentacija Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima  u Bosni i HercegoviniPrezentacija Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini

U ponedjeljak, 28.08.2017. godine sa početkom u 11:00 sati u press sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr. Ljubinko Mitrović održaće konferenciju za novinare na kojoj će biti prezentovan „Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izradili su izvještaj u saradnji i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a svrha ovog izvještaja je da osigura razumijevanje problema i pitanja vezanih za položaj novinara u Bosni i Hercegovini, kao jednog od preduslova za osiguranje prava na slobodu izražavanja, te doprinese općem poboljšanju prava na slobodu izražavanja, ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Izvještaj treba da osigura identificiranje ključnih smjerova za institucionalno djelovanje u cilju rješavanja uočenih problema u ovoj oblasti.

Specijalni izvještaj također sadrži određeni broj preporuka koje Ombudsman Bosne i Hercegovine upućuje nadležnim organima i institucijama unutar Bosne i Hercegovine.

Cijeneći važnost ovog pitanja za ostvarivanje ljudskih prava i vladavine prava, te imajući u vidu društvenu ulogu novinara, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su izradi Specijalnog izvještaja pristupili na osnovu preporuke Vijeća ministara donesene na 43. Sjednici održanoj dana 26.01.2016. godine, a u okviru utvrđivanja Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2018    |    Mapa stranice