Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka JU Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, te JU Centru za edukaciju sudija i tužilaca RSOmbudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine su odlučili, u skladu sa članom 2. stavom 2. Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, u svezi sa edukacijama i stručnim...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka direktoru JU Centra za socijalni rad TravnikInstitucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je zaprimila žalbu A.H. Iz žalbenih navoda evidentno je da podnositelj žalbe smatra da je bio izložen nezakonitom, nepravilnom i nepravednom postupanju...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Vladi Kantona 10 Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je zaprimila žalbu žalitelja D.R. iz Livna, a povodom podnošenja zahtjeva za pristup informacijama Vladi K10. Navedenim zahtjevom podnositelj žalbe...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Kantonalna administrativna služba Zenica ispoštovala Preporuku Ombudsmana Bosne i Hercegovine i donijela rješenje kojim se podnosiocu žalbe priznaje pravo na srazmjerni dio starosne penzijePodnosilac žalbe se obraća Instituciji ombudsmana, navodeći da je dana 19.07.2022. godine Kantonalnom sudu u Zenici podnio tužbu radi poništenja rješenja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje....

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Izjednačiti vanbračnu i bračnu zajednicu u pogledu nasljeđivanja penzijeInstituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dana 02.12.2022. godine, obratila se B.A. iz Banjaluke povodom ostvarivanja prava na porodičnu penziju iza umrlog supruga sa kojim je živjela u...

Opširnije
Stop govoru mržnje, ilustracija

Saopštenje za medijeOmbudsmeni Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr. Nevenko Vranješ najoštrije osuđuju govor mržnje usmjeren protiv novinara iskazan u grafitu u ulici Braće Fejića u Mostaru...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice