Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Ministarstva pravde Republike SrpskeOmbudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine dana 08.09.2023. godine otvorili su predmet po službenoj dužnosti, želeći da provjere, da li se osuđenim licima za učinjena krivična djela u...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona SarajevoInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 05.08.2022. godine, žalbu. Kao odgovornu stranu podnositeljica žalbe označila je Ministarstvo unutrašnjih poslova...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Područna jedinica ŠipovoInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ombudsmeni BiH) zaprimila je dana 29.03.2022. godine, prigovor. Kao odgovornu stranu podnositeljica prigovora označila...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Općina SrebrenicaInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 15.03.2022. godine žalbu. Kao odgovornu stranu podnositelj žalbe označio je Osnovni sud u Srebrenici i...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje JU Centar za socijalni rad BrezaInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovina zaprimila je dana 31.03.2020. godine žalbu koja je registrovana pod brojem Ž-SA-06-277/20...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica nije dostavilo odgovor na preporuku ombudsmana Bosne i HercegovinePodnositeljica žalbe u obraćanju Instituciji ombudsmana navodi da se u nekoliko prethodnih Javnih poziva Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, radi obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice