Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka o nepostupanju po članu 50. Zakona o upravnim sporovima Republike Srpske, od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike SrpskeDana 12.08.2021. godine, podnositeljica žalbe iz Banja Luke obratila se Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u vezi sa nepostupanjem po članu 50. Zakona o upravnim sporovima Republike...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Vladi Zeničko-Dobojskog Kantona i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog KantonaInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 06.01.2021. žalbu koja se odnosila na Oglas za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i HercegovineInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 27.04.2021. godine zaprimila žalbu koja se odnosila na navodne povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona SarajevoInstitucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) je dana 14.11.2017. godine zaprimila žalbu sekretara srednjih škola Kantona Sarajevo...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Obnova puta do groblja u povratničkim sredinama je osnovno pravoU predmetu broj Ž-BL-03-234/21, po žalbi R.V.K. iz Banjaluke, Ombudsmeni su razmatrali pitanje odgovornosti za obnovu infrastrukture u povratničkoj sredini na području...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Ombudsmena JU OŠ „Prekounje“ BihaćOmbudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dana 07.12.2020. godine, obratila se NN (u daljem tekstu: podnositeljica žalbe), a u vezi sa provođenjem konkursne procedure u JU OŠ „Prekounje“...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje u radu konferencije GANHRI i OVRA

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učesnica treće Krems konferencije o demenciji

Sastanak ombudsmenke Džumhur sa predstavnikom centra za izgradnju integriteta

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvuje 24. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa predstavnicima u okviru projekta „EU za ljudska prava i anti-diskriminaciju u BiH“

Ombudsmeni u Ljubljani učestvuju na Petoj regionalnoj konferenciji tijela za ravnopravnost jugoistočne Evrope

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice