Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka predsjedniku Vlade Kantona 10 i ministru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Kantona 10- postupiti po odredbama Zakona o lovstvu F BiH Dana 01.12.2021. godine, stranka N.J. kao predsjednik Lovačke udruge „Srndać“ iz Glamoča se obratila Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u vezi nezakonite...

Opširnije
Prava djece

Saopštenje za javnostOmbudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, dr. Jasminka Džumhur i prof.dr. Ljubinko Mitrović pozdravljaju donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece (Zakon o alimentacionom fondu)...

Opširnije
Urednovni dani

Saopštenje za javnostOmbudsmeni Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da se građani Bijeljine i susjednih opština u narednom periodu instituciji Ombudsmena mogu obratiti u JU Dom kulture „Semberija“, sala za sastanke br.4./II sprat...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Gradu MostarDana 24.03.2022. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice, u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama. Kao odgovorna strana označen je Grad Mostar...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Općinskom sudu u ČapljiniDana 25.01.2022. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice, a u vezi sa povredama iz člana 6. stav. 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i Gradu MostarDana 27.09.2021. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice, u vezi sa problemima sa kojima se suočava u svom stanu a koji se odnose na prodiranje vode koja dolazi iz stana koji je iznad stana...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Predavanje ombudsmena prof.dr. Ljubinka Mitrovića na tribini VPTŠ Doboj

Ombudsmenke Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur održale sastanak s Podsekretarom Ujedinjenih nacija za globalne komunikacije

Ombudsmenka Nives Jukić na panelu povodom Svjetskog dana svjesnosti o pristupačnosti

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović učestvovao na okruglom stolu o društvenom položaju gluvih i nagluvih osoba u Bosni i Hercegovini

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović sa predstavnicima Savjeta Evrope razgovarao o slobodi izražavanja i informisanja u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenke Nives Jukić i dr Jasminka Džumhur na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice