Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Šta radimo?

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Ministarstvu pravde Bosne i HercegovinePodnosilac žalbe navodi da je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine dana 27.06.2022. godine, podnio molbu - zahtjev za transfer u Republiku Srbiju, čiji je državljanin. Također, navodi je dana 19.04.2023. godine...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka gradonačelniku Grada LivnaOmbudsmani za ljudska prava BiH su zaprimili prigovor na obavijest gradonačelnika Grada Livna br. 02-04-3716/23 od 25. siječnja 2024. godine o konačnom imenovanju dva člana Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Naknada putnih troškova u svezi sa korištenjem zdravstvene zaštite je dio obveznog zdravstvenog osiguranjaPostupajući po žalbi i provodeći postupak istraživanja, Ombudsmani su utvrdili kako je žalitelj tijekom 2023. godine u više navrata upućivan na liječenje i preglede u SKB Mostar, a pritom je redovito od nadležnog...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Roditelji moraju voditi računa o interesima i pravima djece i postupati u svakoj situaciji u najboljem interesu djetetaU žalbi žaliteljica ističe da je majka djevojčice od šest godina, nad kojom vrši staranje. Otac djevojčice viđa dijete subotom od 12:00-18:00. Žaliteljica smatra kako je Centar pristran, te da radi po nalogu...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Nesaradnja s institucijom OmbudsmanaInstitucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 18.12.2023. godine žalbu J.A. iz Turija i predmet registrirala pod brojem Ž-BR-05-346/23...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Kršenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici SrpskojInstitucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu u kojoj je kao odgovorni organ naznačen Judo savez republike Srpske, a žalbeni navodi se odnose na kršenje Zakona o slobodi...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Sastanak ombudsmena dr. Nevenka Vranješa sa šeficom Kancelarije Misije OSCE-a u Banjaluci

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine na sjednici Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sjednici Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ u Beogradu na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti životne sredine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na informativnoj sesiji o ENNHRI izvještaju za 2024 godinu

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice