Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka JU Bolnica Travnik - postupiti po odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama Dana 7.4.2022.g. Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je zaprimila žalbu žaliteljice S.Č. u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama, a kao odgovorna strana je označena...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka predsjedniku Vlade Kantona 10 i ministru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Kantona 10- postupiti po odredbama Zakona o lovstvu F BiH Dana 01.12.2021. godine, stranka N.J. kao predsjednik Lovačke udruge „Srndać“ iz Glamoča se obratila Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u vezi nezakonite...

Opširnije
Prava djece

Saopštenje za javnost Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, dr. Jasminka Džumhur i prof.dr. Ljubinko Mitrović pozdravljaju donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece (Zakon o alimentacionom fondu)...

Opširnije
Urednovni dani

Saopštenje za javnost Ombudsmeni Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da se građani Bijeljine i susjednih opština u narednom periodu instituciji Ombudsmena mogu obratiti u JU Dom kulture „Semberija“, sala za sastanke br.4./II sprat...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Gradu Mostar Dana 24.03.2022. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice, u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama. Kao odgovorna strana označen je Grad Mostar...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Općinskom sudu u Čapljini Dana 25.01.2022. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice, a u vezi sa povredama iz člana 6. stav. 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda...

Opširnije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka Nives Jukić na prijemu u američkoj ambasadi

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Međunarodnoj konferenciji o usaglašavanju pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na samitu u Ankari

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa Visokom komesarkom Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Godišnji izvještaj ombudsmena

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice