Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

U Ustavu bi trebalo koristiti rodno osjetljiv jezik Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine primila je žalbu Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ koja se odnosi na nedostatak rodno osjetljivog jezika i inkorporacije rodne komponente...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka upućena Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu zdravstva povodom prigovora na Rješenje o razrješenju Upravnog i Nadzornog odbora KCUS Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) obratili su se podnositelji prigovorom na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Kliničkog centra....

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka direktoru predsjedniku Skupštine Kantona 10 Dana 22.02.2024.g. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ombudsman Bosne i Hercegovine) je zaprimila žalbu I. D. iz Glamoča (u daljem tekstu: podnosilac žalbe)...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka u vezi povrede prava na pristup informacijama po podnesenom zahtjevu Podnositeljica žalbe obraća se u vezi povrede prava na pristup informacijama od strane JU Osnovnu školu ''Jovan Cvijić'' iz Banjaluke...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove grada Bosanska Krupa zbog povrede prava na nesmetano uživanje imovine Podnosilac žalbe obraća se Ombudsmenu Bosne i Hercegovine u vezi zahtjeva za sanaciju pristupnog kućnog puta i čišćenja zemljišta zatrpanog kamenjem, jer je prilikom sanacije makadamskog puta Zalin...

Opširnije
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku Općinskog suda u Velikoj Kladuši Podnosilac žalbe navodi da je pokrenuo izvršni postupak i to prijedlogom kod Općinskog suda u Velikoj Kladuši protiv izvršenika određenog privrednog društva, a na ime isplate plate. Odlučujući o pomenutom ...

Opširnije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice