Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Štо radimo?

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiHInstitucija ombudsmana za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.


Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Stabilizacija finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko- neretvanskog kantona ne može se vršiti na uštrb korisnika imunološke i biološke terapijePodnositeljica žalbe navodi da ima oboljenje koje spada u grupu teških i rijetkih oboljenja...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

„Kosmos“ a.d. Banjaluka ispoštovao Preporuku Ombudsmana Bosne i Hercegovine i uplatio doprinose za Pio Ombudsmani Bosne i Hercegovine primili su žalbe više lica istog činjeničnog osnova, a koje se odnose...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Žalbenom vijeću Vlade Kantona 10 - postupiti po odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama F BiHDana, 20.03.2022. godine, stranke T.M.,S.Ć. i E.I. iz Livna su se obratile Instituciji ombudsmena...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Gradu MostarDana 22.04.2022. godine, institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu žaliteljice...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Fondovi ne smiju odbijati zahtjeve za isplatu penzije zbog nedostatka dokumentacije za koju nisu odgovorni korisniciOmbudsmenu za lјudska prava Bosne i Hercegovine, dana 31.05.2021. godine, obratio se, M.Đ. iz Sremske Mitrovice povodom...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Žalbenom vijeću Vlade Kantona 10 - postupiti po odredbama Zakona o upravnom postupku F BiHDana, 20.03.2022. godine, stranke T.M.,S.Ć. i E.I. iz Livna su se obratile Instituciji ombudsmana za...

Opširnije
RSS
Arhiva novosti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice