Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka o nepostupanju po članu 50. Zakona o upravnim sporovima Republike Srpske, od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dana 12.08.2021. godine, podnositeljica žalbe iz Banja Luke obratila se Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u vezi sa nepostupanjem po članu 50. Zakona o upravnim sporovima Republike...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Vladi Zeničko-Dobojskog Kantona i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog Kantona Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 06.01.2021. žalbu koja se odnosila na Oglas za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 27.04.2021. godine zaprimila žalbu koja se odnosila na navodne povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) je dana 14.11.2017. godine zaprimila žalbu sekretara srednjih škola Kantona Sarajevo...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Obnova puta do groblja u povratničkim sredinama je osnovno pravo U predmetu broj Ž-BL-03-234/21, po žalbi R.V.K. iz Banjaluke, Ombudsmeni su razmatrali pitanje odgovornosti za obnovu infrastrukture u povratničkoj sredini na području...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Ombudsmena JU OŠ „Prekounje“ Bihać Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dana 07.12.2020. godine, obratila se NN (u daljem tekstu: podnositeljica žalbe), a u vezi sa provođenjem konkursne procedure u JU OŠ „Prekounje“...

Opširnije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje u radu konferencije GANHRI i OVRA

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur učesnica treće Krems konferencije o demenciji

Sastanak ombudsmanke Džumhur sa predstavnikom centra za izgradnju integriteta

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur prisustvuje 24. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmanke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa predstavnicima u okviru projekta „EU za ljudska prava i anti-diskriminaciju u BiH“

Ombudsmani u Ljubljani učestvuju na Petoj regionalnoj konferenciji tijela za ravnopravnost jugoistočne Europe

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice