Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Ministarstva pravde Republike Srpske Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine dana 08.09.2023. godine otvorili su predmet po službenoj dužnosti, želeći da provjere, da li se osuđenim licima za učinjena krivična djela u...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 05.08.2022. godine, žalbu. Kao odgovornu stranu podnositeljica žalbe označila je Ministarstvo unutrašnjih poslova...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Područna jedinica Šipovo Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ombudsmeni BiH) zaprimila je dana 29.03.2022. godine, prigovor. Kao odgovornu stranu podnositeljica prigovora označila...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje Općina Srebrenica Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 15.03.2022. godine žalbu. Kao odgovornu stranu podnositelj žalbe označio je Osnovni sud u Srebrenici i...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka za postupanje JU Centar za socijalni rad Breza Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovina zaprimila je dana 31.03.2020. godine žalbu koja je registrovana pod brojem Ž-SA-06-277/20...

Opširnije
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica nije dostavilo odgovor na preporuku ombudsmana Bosne i Hercegovine Podnositeljica žalbe u obraćanju Instituciji ombudsmana navodi da se u nekoliko prethodnih Javnih poziva Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, radi obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica...

Opširnije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice