Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > O nama > Relevantno zakonodavstvo

Relevantno zakonodavstvo

Osnov za rad i funkcioniranje Ombudsmana BiH su Aneksi IV i VI Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. prosinca 1995. godine i na osnovu ovih dokumenata Institucija je 1996. godine počela da funkcionira.

Sukladno Aneksu VI Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Ombudsman BiH zajedno sa Domom za ljudska prava BiH činilo je Komisiju za ljudska prava BiH, koji polazi od toga da su demokracija i ljudska prava čimbenici izgradnje društva, pretpostavke uspostavljanja strukture i mehanizama države koji vode u međunarodne integracije. Trenutno, Ombudsman BiH funkcionira na osnovu Ustava BiH i Zakona o ombudsmanu kojim su zagarantirani neovisnost i okvir infrastrukture za zaštitu i promoviranje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Prvi Zakon o ombudsmanu donesen je 2000. godine. Novi Zakon je donesen 2002. godine, a potom dopunjavan i mijenjan 2004. i 2006. godine. Ovaj Zakon definira nadležnost i ovlasti Ombudsmana BiH, pravila postupanja u praćenju rada organa i institucija u postupcima po žalbama građana i ex officio, te druga značajna pitanja u svezi funkcioniranja ovog državnog mehanizma za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Sastanak ombudsmanke dr Jasminke Džumhur s komesarom Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Ombudsmanka Nives Jukić na Equality Forumu u Mostaru

Ombudsmenka dr Jasmnka Džumhur na vebinaru o govoru mržnje

Ombudsman prof. dr. Ljubinko Mitrović na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Ombudsmanka dr Jasminka Džumhur posjetila Kazneno – popravni zavod Foča

Ombudsmanke na svečanom prijemu povodom posjete savezne ministrice pravde Republike Austrije

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice