Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > O nama > Ombudsmeni

Ombudsmeni

Ljubinko MITROVIĆ

Ljubinko MITROVIĆ

Prof. dr. Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih znanosti, u zvanju je redovitog profesora i znanstvenog suradnika Instituta za uporedno pravo iz Beograda. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, magistrirao na istom Fakultetu, a dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih znanosti stekao je u Beogradu i Nišu.

Prije imenovanja za Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine bio je zaposlen na Fakultetu pravnih znanosti Panevropskog sveučilišta APEIRON u Banjoj Luci na poslovima dekana ovog Fakulteta.

Oženjen je i otac tri kćerke.

Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske. Član je Vijeća časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda, te član Izdavačkog vijeća i Uređivačkog odbora Znanstevno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih znanosti Panevropskog sveučilišta APEIRON Banja Luka. Član je Izdavačkog vijeća i Znanstvenog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ, glasila Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Predsjednik je Znanstvenog odbora Istraživačkog centra Banja Luka i glavni i odgovorni urednik zbornika Centra za lobiranje Banja Luka.

Učestvovao je u desetak projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva.

Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.

Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju studijskih programa, odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore.

Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Kazneni zakon Republike Srpske, Zakon o prekršajima Republike Srpske, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku u Republici Srpskoj i Zakon o oduzimanju imovine stečene kaznenim djelom).

Objavio je preko 215 naučnih i stručnih radova (objavljivao je i izlagao svoje radove u Banjoj Luci, Beogradu, Skoplju, Ohridu, Ljubljani, Sarajevu, Nišu, Budvi, Podgorici, Zenici, Bihaću, Neumu, Brčkom, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Novom Sadu, Vršcu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Kladovu, Osijeku, Šangaju (Kina), Istanbulu (Turska), na Paliću, Tari, Zlatiboru, Jahorini i Kopaoniku i dr.).

Objavio je samostalno ili u koautorstvu 26 knjiga.

Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 120 međunarodnih i domaćih znanstebih skupova i savjetovanja.

Imenovan je za Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda 17. studenog 2015. godine na period od šest godina.

Spisak objavljenih radova i knjiga – (klik za preuzimanje)

Jasminka DŽUMHUR

Jasminka DŽUMHUR

Jasminka DŽUMHUR je Ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, doktor pravnih nauka, pravna stručnjakinja sa položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom preko 30 godina u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Od 1. sječnja 2016. godine je članica UN Komiteta za prava radnika migranata i njihovih porodica, a od ožujka obavlja dužnost potpredsjednice ovog Komiteta. U periodu 2010-2015. godine, obavljala je dužnost članice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke, kao prva žena koja je izabrana u ovo tijelo, a koje je uspostavljeno 1980 godine. U periodu 2014-2015. godine bila je na funkciji potpredsjednice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke. U toku mandata bila je u misijama u Istočnom Timoru, Meksiku, Čileu, Španjolskoj, te u državama Balkana. U cilju osiguranja praktične primjene UN Deklaracije o prisilnim nestancima učestovala u je izradi Generalnog komentara o prisilnim nestancima i ženama.

Prije imenovanja na poziciju Ombudsmanke za ljudska prava, u prvom mandatu, 2008. godine, bila je 12 godina na poziciji sutkinje i predsjednice Općinskog suda za prekršaje u Zenici, te više od šest godina u Visokom komesarijatu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, gdje je od ožujka 2006. godine, sve do zatvaranja Ureda UN OHCHR u BiH, u lipnju 2007. godine bila vršiteljica dužnosti šefa Ureda OHCHR za BiH. U periodu 2007-2008 godina, u Međunardonoj komisiji za nestala lica (ICMP) obavljala je dužnost kooridnatorice Regionalnog programa za pravdu i civilno društvo Zapadnog Balkana.

Raznolikost poslova koje je obavljala, a posebno rad na određenim pravnim pitanja koja je postavljala praksa potakla su njeno interesovanje za naučnim radom, posebno u oblasti međunarodnog i krivičnog prava gdje je pažnja posebno usmjerena na položaj žrtve. Tijekom rada u UN OHCHR, monitorirala je primjenu međunarodnih standarda ljudskih prava u praksi u BiH, te pružala pravnu ekspertizu nadležnim organima i tijelima, nevladinim organizacijama i drugim o primjeni UN standarda ljudskih prava i preporuka UN tijela u oblasti tranzicijske pravde, sprečavanja trgovine ljudima i nasilja u porodici, zaštite prava ugroženih kategorija, posebno povratnika, civilnih žrtava rata, te eliminacije svih oblika diskriminacije.

Jasminka Džumhur je edukatorica za službenike policije, sudije, tužioce, socijalne radnike, predstavnike nevladinog sektora, predstavnike međunarodnih snaga u BiH o temama iz oblasti ljudskih prava, kao što su sprečavanje trgovine ljudima, nasilje u porodici, kretanje i boravak stranaca, sloboda pristupa informacjama i dr. Učestvovala je u izradi niza zakonskih i podzakonskih akata od koji su svakako najznačajniji: Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Pravilnik o zaštiti žrtava trgovine-stranaca u BiH. Sa grupom pravnika radila je na izradi Komentara zakona o nestalim osobama BiH, Priručnika za inspektore, sudce, tužitelje - Gender aspekt radnih prava i Priručnika o ljudskim pravima za socijalne radnike.

Značajna je uloga Jasminke Džumhur i u razvoju civilnog društva u BiH gdje je jedna od osnivačica UG «Medica» Zenica i «Centra za pravnu pomoć ženama Zenica», a bila je članica Upravnog odbora Bosanske inicijative žena. Odlukom Vijeća ministara BiH, u 2007. godini imenovana je za članicu Upravnog odbora Instituta za nestale osobe gdje je obavljala i dužnost prve predsjedateljice Upravnog odbora.

Aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom, a educirana je i informacijskim tehnologijama koje podrazumjevaju korištenje MS Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Lotus Notes, Internet Explorer, SPSS, AMOS.

Udata je i majka dvoje djece.

Spisak objavljenih radova – (klik za preuzimanje)

Nives JUKIĆ

Nives JUKIĆ

Nives JUKIĆ je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Završila je I Gimnaziju u Sarajevu i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Udana je i majka jednog djeteta.
U razdoblju od 7.8.1997. do 31.12.2001. godine, obnašala je poslove Asistenta ombudsmana Federacije BiH pri Misiji OESS-a u Bosni i Hercegovini, gdje je radila na istraživanju priziva građana kojim se ukazuje na kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zagarantiranih Ustavom i međunarodnim konvencijama, te donošenjem odluka o kršenju prava s odgovarajućim preporukama, kao i praćenjem postupaka pred sudovima, davanjem inicijative i sudjelovanjem u izradi posebnih izvješća i drugih poslova koji su bili od značaja za rad Ombudsmana Federacije BiH.

Gospođa Jukić radila je i na poslovima pomoćnika Ombudsmana Federacije BiH u periodu 1.1.2002. – 28.02.2009. godine.
Do imenovanja za Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine obnašala je poslove Šefice odjela za praćenje prava osoba s invaliditetom – Pomoćnik ombudsmana i na tim poslovima bavila se rukovođenjem i koordiniranjem rada Odjela, rješavanjem individualnih i skupnih priziva i građana u svezi kršenja prava osoba sa invaliditetom, praćenjem sustavnih mjera u zakonima i drugim propisima u svezi prava osoba sa invaliditetom, kao i pripremi materijala za izradu posebnih izvješća i globalnih preporuka.

Govori njemački i poznaje engleski jezik. Gospođa Jukić imenovana je za Ombudsmana Bosne i Hercegovine 17. studenoga 2015. godine na razdoblje od šest godina i ovo je njen drugi mandat kao Ombudsman BiH.

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice