Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > Odjeli > Odjeli za finansijske, opšte, pravno-normativne, kadrovske poslove i IT

Odjeli za finansijske, opšte, pravno-normativne, kadrovske poslove i IT

Služba za finansijske i Odjel za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izrađuju prijedloge normativnih akata Institucije Ombudsmena BiH; izrađuju pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa uposlenika Institucije Ombudsmena BiH i drugih ugovornih odnosa sa trećim osobama; vode personalnu dokumentaciju uposlenika; pripremaju prijedlog budžetskih sredstava potrebnih za rad Institucije; sastavljaju izvještaje i analize finansijskog poslovanja Institucije; prate realizaciju finansijskih planova; vrše izradu periodičnih i završnih računa; pripremaju i vode knjigovodstvena dokumenta za knjiženje i vrše upis u poslovne knjige; vrše internu reviziju finansijskog poslovanja; vode evidencije o doniranim, poklonjenim i na drugi način dobijenim finansijskim sredstvima; sastavljaju blagajničke izvještaje; vrše prijavljivanje i odjavljivanje uposlenika Institucije kod nadležnih organa za penzijsko i invalidsko osiguranje; vrše nabavu osnovnih sredstava, kancelarijskog i drugog materijala potrebnog za rad Institucije shodno odredbama Zakonu o javnim nabavkama; staraju se o održavanju, popravci i servisiranju osnovnih sredstava; staraju se o blagovremenom izvršavanju obaveza koje proizilaze iz ugovora o zakupu poslovnih prostorija; vrše isplate naknada za službena putovanja i drugih naknada, obavljaju poslove arhiviranja dokumentacije, te vrše i druge poslove iz svoje nadležnosti i po nalogu Ombudsmena BiH.

Odjel za informacione tehnologije kao zaseban odjel brine se informacionoj infrastrukturi Institucije i o svim ostalim aspektima IT oblasti (održavanje hardvera i softvera, tehnička podrška uposlenicima itd.).


Služba za finansijske poslove:

Rukovoditeljica službe za finansijsko računovodstvene poslove
Elma Obhođaš

Šefica finansija – odjel Banja Luka
Sanja Nežić

Šefica nabavke
Gordana Bijelić

Referent za finansijsko - materijalne poslove i poslove blagajne
Svjetlana ŠodolovićOdjel za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove

Šef odjela
-

Stručna savjetnica za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove
Angelina Kos

Stručna savjetnica za poslove evidencije
Azra Filipović

Stručna saradnica za bazu podataka i arhivu
Amina Kapetanović

Referenti za prijem i otpremu pošte
Bojan Pentek, Teja Lovrić i Amela Đermanović

Recepcioneri/radnici na obezbjeđenju
Miroslav Mudrinić

Referentica za administrativno-tehničke poslove
Lidija Mihajlović

Spremačica/Kafe kuharica
Emanuela Gajić i Edina RizvanovićOdjel za informacijske tehnologije (IT)

Šef IT odjela
Dragan Perić

Referent za IT
Mirnes Kurić

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice