Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > Odjeli > Odjeli za financijske, opće, pravno-normativne, kadrovske poslove i IT

Odjeli za financijske, opće, pravno-normativne, kadrovske poslove i IT

Služba za financijske i Odjel za opće, pravne, normativne i kadrovske poslove institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine izrađuju prijedloge normativnih akata Institucije Ombudsmana BiH; izrađuju pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa uposlenika Institucije Ombudsmana BiH i drugih ugovornih odnosa sa trećim osobama; vode personalnu dokumentaciju uposlenika; pripremaju prijedlog proračunskih sredstava potrebnih za rad Institucije; sastavljaju izvješća i analize financijskog poslovanja Institucije; prate realizaciju financijskih planova; vrše izradu periodičnih i završnih računa; pripremaju i vode knjigovodstvena dokumenta za knjiženje i vrše upis u poslovne knjige; vrše internu reviziju financijskog poslovanja; vode evidencije o doniranim, poklonjenim i na drugi način dobivenim financijskim sredstvima; sastavljaju blagajnička izvješća; vrše prijavljivanje i odjavljivanje uposlenika Institucije kod nadležnih organa za mirovinsko i invalidsko osiguranje; vrše nabavu osnovnih sredstava, uredskog i drugog materijala potrebnog za rad Institucije shodno odredbama Zakonu o javnim nabavkama; staraju se o održavanju, popravci i servisiranju osnovnih sredstava; staraju se o blagovremenom izvršavanju obveza koje proizilaze iz ugovora o zakupu poslovnih prostorija; vrše isplate naknada za službena putovanja i drugih naknada, obavljaju poslove arhiviranja dokumentacije, te vrše i druge poslove iz svoje nadležnosti i po nalogu Ombudsmana BiH.

Odjel za informacione tehnologije kao zaseban odjel brine se informacionoj infrastrukturi Institucije i o svim ostalim aspektima IT oblasti (održavanje hardvera i softvera, tehnička potpora uposlenicima itd.).


Služba za financijske poslove:

Rukovoditeljica službe za financijsko računovodstvene poslove
Elma Obhođaš

Šefica financija – odjel Banja Luka
Sanja Nežić

Šefica nabavke
Gordana BijelićOdjel za opće, pravne, normativne i kadrovske poslove

Šef odjela
-

Stručna savjetnica za opće, pravne, normativne i kadrovske poslove
Angelina Kos

Stručna savjetnica za poslove evidencije
Azra Filipović

Stručna suradnica za bazu podataka i arhivu
Amina Kapetanović

Referenti za prijem i otpremu pošte
Bojan Pentek, Martina Milos i Amela Đermanović

Recepcioneri/radnici na osiguranju
Miroslav Mudrinić

Referentica za administrativno-tehničke poslove
Lidija Mihajlović

Spremačica/Kafe kuharica
Emanuela Gajić i Edina RizvanovićOdjel za informacijske tehnologije (IT)

Šef IT odjela
Dragan Perić

Referent za IT
Mirnes Kurić

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur učesnica InfoForuma u organizaciji Internacionalnog Burch Univerziteta

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur u Podgorici na proslavi jubileja Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa predstavnicama delegacije Ukrajinskog ženskog fonda

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ u Kragujevcu na proslavi jubileja Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur sudjeluje na obuci o teorijskim i praktičnim pitanjima u predmetima diskriminacije

Ombudsmаni dr. Jasminka Džumhur i dr. Nevenko Vranješ u Rimu na Međunarodnoj konferenciji ombudsmena

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice