Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > Odjeli > Kabinet

Kabinet

Kabinet Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH je organizaciona jedinica uspostavljena u svrhu ostvarivanja funkcije rukovođenja Institucijom. Kabinet je zadužen za koordinaciju rada izmedu područnih i terenskih ureda Institucije, organiziranje i pripremu sastanaka, službenih putovanja, okruglih stolova, seminara, posjeta delegacija itd.

Unutar kabineta funkcionira i služba za odnose sa javnošću koja promovira ključne vrijednosti i rad Institucije, inicira promotivne i informativne aktivnosti koje mogu poboljšati percepciju javnosti o instituciji Ombudsmana BiH i općenito o ljudskim pravima, implementira Strategiju odnosa s javnošću institucije kao i uspostavlja produktivne i profesionalne odnose sa medijima i drugim relevantnim institucijama. Kabinet također radi na unapređenju suradnje sa predstavnicima međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i civilnog društva.

E-mail adresa za kontakt:
office@ombudsmen.gov.ba


Pročelnik kabineta
-


Stručna savjetnica za komunikacije i međunarodnu suradnju
Ivona Ražnatović


Stručna savjetnica za odnose sa javnošću
Violeta Romić


Prevodilac/stručni savjetnik u Sjedištu Institucije u Banjoj Luci
Suzana Trubajić


Prevodilac/stručni savjetnik u Područnom uredu Sarajevo
-


Tehnička tajnica u Sjedištu Institucije Banja Luka
Snježana Colić


Tehnička tajnica u Područnom uredu Sarajevo
Safeta Radeljaš


Vozač/kurir u Sjedištu Institucije Banja Luka
Aleksandar Mudrinić


Vozači/kuriri u Područnom uredu Sarajevo
Željko Hrkaš i Elvir Hanić

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice