Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation Links

Suradnja sa NVO

Promatrajući ostvarenu suradnju Institucije ombudsmana s nevladinim sektorom i civilnim društvom, može se konstatirati da se ona odvijala kontinuirano, na partnerskim osnovama i u nekoliko glavnih segmenata/tematskih blokova koji su bili u središtu interesa tih organizacija. To se, prije svega, odnosi na područja zaštite od diskriminacije, prava djece, borbe protiv korupcije, trgovine ljudima i nasilja nad ženama te slobode pristupa informacijama.

Kada govorimo o podizanju svijesti o zabrani svakog oblika diskriminacije, Institucija ombudsmana poduzela je znatan broj aktivnosti kako bi informirala nevladine organizacije o svome mandatu središnje institucije za zaštitu od diskriminacije i o provedenim aktivnostima u vezi s tim.

Ovdje možete preuzeti:
- Kriteriji Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijama, svibanj 2022.g.

- Dokumenti vezano za sastanak Institucije ombudsmana i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 13.04.2023.g. i Fotografije sa sastanka.

- Dokumenti vezano za sastanak Institucije ombudsmana i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Mostar 05.05.2023.g. i Fotografije sa sastanka.

- Dokumenti vezano za sastanak Institucije ombudsmana i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Banja Luka 18.05.2023.g. i Fotografije sa sastanka.

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ posjetio Specijalnu bolnicu za kroničnu psihijatriju u Modriči

Ombudsmanka Nives Jukić na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH

Ombudsmani dr. Nevenko Vranješ i Nives Jukić na konferenciji posvećenoj unapređenju zaštite ljudskih prava, učešća i inkluzije u BiH

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ održao predavanje na Pravnom fakultetu u Sarajevu

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na konferenciji o reformi javne uprave

Ombudsmanka Nives Jukić posjetila Dom Nahorevo

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice