Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur posjetila OJ Dom zdravlja Novi Grad

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović učestvovao na Naučno-stručnoj konferenciji u Banjoj Luci

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur predaje na Ljetnoj školi „Upravljanje migracijama na Balkanu: izazovi i prepreke“

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i predstavnika Vijeća Evrope

Ombudsmenke Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u posjeti KPZ Tuzla

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice