Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 03.04.2019

Ombudsmeni osuđuju svaku aktivnost koja ima za cilj diskriminaciju LGBTI populacije

LGBTI ilustracijaLGBTI ilustracija

Sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima, uključujući i LGBTI populaciju, bez diskriminacije. Ombudsmeni konstatuju da, iako Bosna i Hercegovina spada u grupu zemalja koja ima pravni okvir za osiguranje uživanja prava pripadnicima/ama LGBT populacije, postoji nesklad između normativnih standarda sa jedne strane i uživanja tih prava u praksi sa druge strane.

Nikome ne smije biti uskraćeno bilo koje pravo u svim oblastima privatnog i javnog života samo zbog toga što je drugačije seksualne orijentacije. U tom kontekstu Ombudsmeni BiH osuđuju svaku aktivnost, uključujući i izjave, koje imaju za cilj diskriminaciju ili drugačiji tretman LGBTI populacije te pozivaju sve organe vlasti da jačaju svoje kapacitete kako bi blagovremeno odgovorili na sve vrste nasilja usmjerene na pripadnike LGBT populacije.

Vlasti u BiH trebaju osigurati jednaku pažnju i zaštiti prava svakog građanina uključujući i zaštitu LGBT populacije u pogledu prava na slobodu izražavanja i okupljanja.

Propust da se preduzmu energičniji koraci u suzbijanju govora mržnje produbljuje podijeljenost društva i olakšava formiranje društvenih grupa koje smatraju da imaju pravo da nameću svoju volju ostalima, dok pravovremena reakcija na govor mržnje daje priliku organima za provođenje zakona da predvide izbijanje ozbiljnih incidenata.

Ombudsmeni će u skaldu sa svojim mandatom u svim slučajevima koje za cilj imaju diskriminaciju drugih i drugačijih poduzimati zakonom utvrđene mjere, uključujući i pokretanje istraživanja kršenja ljudskih prava po službenoj dužnosti.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice