Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 27.06.2019

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Berlinu na seminaru posvećenom borbi protiv starosne diskriminacije

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Berlinu na seminaru posvećenom borbi protiv starosne diskriminacijeOmbudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Berlinu na seminaru posvećenom borbi protiv starosne diskriminacije

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvuje u Berlinu na seminaru pod nazivom "Borba protiv starosne diskriminacije starijih osoba: izgradnja mostova između tijela za jednakost i organizacija starijih osoba" koji organizuje Equinet u srijedu, 27. i četvrtak, 28. juna 2019. godine.

Seminar je organizovan zajedno sa AGE Platform Europe, a okuplja nacionalna tijela za ravnopravnost koja rade na pitanjima vezanim za diskriminaciju prema starijim osobama i organizacijama koje predstavljaju starije osobe.

Seminar se zasniva na nedavnoj Equinetovoj publikaciji o starosnoj diskriminaciji, kao i na strateškom angažmanu u okviru 10. sjednice UN-ove otvorene radne grupe o starenju koja se održala u New Yorku od 15. do 18. aprila ove godine.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u posjeti KPZ Tuzla

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović o rodnoj ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini razgovarao sa predstavnicima MEASURE-BiH

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje XV Takmičenju u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Berlinu na seminaru posvećenom borbi protiv starosne diskriminacije

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i prof. dr. Enesa Hašića u Sjedištu institucije u Banjoj Luci

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na sastanku u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice