Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 28.06.2019

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović o rodnoj ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini razgovarao sa predstavnicima MEASURE-BiH

Prof. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmenProf. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmen

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović razgovarao je danas sa predstavnicima USAID-ovog Projekta podrške monitoringu i evaluaciji u Bosni i Hercegovini (MEASURE-BiH) Sanelom Huskićem i Majom Barišić na temu rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku održanom u Sjedištu institucije Ombudsmena u Banjoj Luci razgovarano je o aktuelnim političkim, ekonomskim i bezbjedonosnim temama. Jedna od ključnih tema sastanka odnosila se na položaj i ulogu žene u našem društvu, posebno u odnosu na sljedeća pitanja: učešće žena u vlasti, prava žena sa invaliditetom, seksualno i reproduktivno zdravlje žena, nasilje nad ženama i zdravstvena zaštita žena.

I na kraju, dužna pažnja u razgovoru posvećena je i poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno stvaranju preduslova za jačanje uloge žena u društvu i uklanjanju prepreka ka rodnoj ravnopravnosti.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u posjeti KPZ Tuzla

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović o rodnoj ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini razgovarao sa predstavnicima MEASURE-BiH

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje XV Takmičenju u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Berlinu na seminaru posvećenom borbi protiv starosne diskriminacije

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i prof. dr. Enesa Hašića u Sjedištu institucije u Banjoj Luci

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na sastanku u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice