Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 11.10.2019

Mobing u Gender centru Vlade Republike Srpske

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni su tokom 2019. godine primili više žalbi radnika Gender centra Vlade Republike Srpske povodom navoda da su žrtve mobinga od strane direktorice. Konkretno, navode da je dana 19.12.2018. godine, direktorica uputila elektronsku poštu zaposlenima da „niko sutra ne treba doći na posao“, jer je „bila u Vladi i tražila ukidanje Gender centra Republike Srpske“ a radnicima je naloženo da sve ključeve predaju vozaču. Pored navedenog incidenta, direktorica je koristila prijeteći ton prema zaposlenima, dovodeći u pitanje njihov radni status i prava koja iz njega proizilaze, dok je barem jedan radnik bio izopšten iz procesa rada na način da mjesecima ne dobija radne zadatke. Povodom pisma koje je početkom januara 2019. godine upućeno na adrese različitih institucija Republike Srpske, direktorica je tražila izjave i izjašnjenje zaposlenih, što se može okrakterisati kao viktimizacija, jer predstavlja nepovoljno postupanje prema licima koja su u dobroj vjeri prijavila ili namjeravaju da prijave diskriminaciju.

Institucija Ombudsmena je, nakon izjašnjenja Gender centra Republike Srpske, te u toku postupka istrage, u skladu sa Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dana 28.08.2019. godine izdala Preporuku Predsjedniku Vlade Republike Srpske da odmah po prijemu ove preporuke, kao osnivač i organ vlasti kojem Gender centar Republike Srpske odgovara za svoj rad, preduzme neophodne mjere sa ciljem eliminacije i prevencije mobinga, kao i mjere ka prevazilaženju postojećih nesuglasica, popravljanju radne atmosfere i poboljšanju međuljudskih odnosa u Gender centru Vlade Republike Srpske; pri čemu ove mjere mogu obuhvatiti posredovanje, uspostavljanje internih mehanizama za prevenciju i eliminaciju mobinga, edukaciju ili uspostavljanje sistema neposredne kontrole i izvještavanja.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice